Poziv za dostavu prijedloga za sufinanciranje projekata zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K, postupajući u okviru svojih nadležnosti, prikupilo je određena namjenska sredstva od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, te sredstva od zakupnina poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu koja se troše u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države („Službene novine FBIH“, broj 78/09) i odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu na osnovu kojih se donosi godišnji program utroška  tih sredstava.

Programom utroška ovih sredstava za 2022.godinu planira se prenijeti dio sredstava  jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje projekata  uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta.

Iz tog razloga Ministarstvo poziva sve jedinicama lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanske županije/kantona da dostave idejne projekte za provođenje navedenih mjera, a prvenstveno  koji se odnose na :

-uređenje poljoprivrednog zemljišta II i III agrozone (zemljišta lošijeg kvaliteta koja bi se kultivisala)

– uređenje zemljišta  u državnom vlasništvu

-započete  projekte  uređenja poljoprivrednog zemljišta ili projekte koji su sufinancirani  iz drugih izvora

-projekte koji se odnose na veće zemljišne komplekse

-projekte kojim se rekultiviraju degradirana poljoprivredna zemljišta

-provođenje hidrotehničkih  mjera.

Rok  za dostavom  idejnih projekata i prijedloga je  10 dana od  objave  ovog poziva, a ukoliko se u ostavljenom roku ne iskaže interes smatrat će se da nema prijedloga projekata.

 

Poziv za dostavu prijedloga za sufinanciranje projekata zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K, postupajući u okviru svojih nadležnosti, prikupilo je određena namjenska sredstva od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, te sredstva od zakupnina poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu koja se troše u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države („Službene novine FBIH“, broj 78/09) i odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu na osnovu kojih se donosi godišnji program utroška  tih sredstava.

Programom utroška ovih sredstava za 2022.godinu planira se prenijeti dio sredstava  jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje projekata  uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta.

Iz tog razloga Ministarstvo poziva sve jedinicama lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanske županije/kantona da dostave idejne projekte za provođenje navedenih mjera, a prvenstveno  koji se odnose na :

-uređenje poljoprivrednog zemljišta II i III agrozone (zemljišta lošijeg kvaliteta koja bi se kultivisala)

– uređenje zemljišta  u državnom vlasništvu

-započete  projekte  uređenja poljoprivrednog zemljišta ili projekte koji su sufinancirani  iz drugih izvora

-projekte koji se odnose na veće zemljišne komplekse

-projekte kojim se rekultiviraju degradirana poljoprivredna zemljišta

-provođenje hidrotehničkih  mjera.

Rok  za dostavom  idejnih projekata i prijedloga je  10 dana od  objave  ovog poziva, a ukoliko se u ostavljenom roku ne iskaže interes smatrat će se da nema prijedloga projekata.

 

    KONTAKTIRAJTE NAS

    aa

    Scroll to top