Javna nabava

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 04/20

Odluka II

11. studenoga 2020. Pregleda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 2/20

Direktni Sporazum Br.02

19. listopada 2020. Pregleda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 1/20

Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuđača

1. listopada 2020. Pregleda

Odluka o utvrđivanju Plana javnih nabavki za 2020. godinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K

Odluka O Utvrđivanju Plana Javnih Nabavki Za 2020. Godinu

2 Plan Javnih Nabavki Za 2020. Godinu Ministarstva Poljoprivrede, šumarstva I Vodoprivrede HNŽK

11. veljače 2020. Pregleda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 15/19

Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuđača, Direktni Sporazum 15 19

7. listopada 2019. Pregleda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 13/19

Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuđača, Direktni Sporazum 13 19

7. listopada 2019. Pregleda

Odluka o poništenju postupka javne nabavke, Konkurentski zahtjev 12/19

Odluka O Poništenju Postupka Javne Nabavke, Konkurentski Zahtjev 12 19

7. listopada 2019. Pregleda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 14/19

Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuđača, Direktni Sporazum 14 19

12. rujna 2019. Pregleda

Odluka o pokretanju postupka javne nabave motornih vozila, konkurentski postupak 3-19

Komisija za javnu nabavku imenovana Rješenjem

broj:11-01-02-175/19 od 13.02.2019.godine

 

Broj: 11-01-439-4/19

Mostar, 29.04.2019. god.

 

Predmet: Obavještenje

 

Ministartsvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  HNK/Ž je raspisalo  postupak javne nabavke

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA BROJ: 3/19

Nabavka roba  “nabavka motornih vozila”

Obavještenje o nabavci broj: 1243-7-1-3-3-2/19 od 29.04.2019.god.

Obavještenje o nabavci  i kompletna tenderska dokumentacije  se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki  www.ejn.gov.ba u sistemu e-nabavke.

 

Dostavljeno:

– web stranica MPŠV HNK/Ž

-a/a

Priloženi dokumenti:
22. srpnja 2019. Pregleda
Scroll to top