Nastavljeno poribljavanje sliva rijeke Neretve, rame i akumulacijskih jezera

Županijska poljoprivredna inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, po završetku ribolovne sezone, nastavila je s provođenjem mjera stručnog inspekcijskog nadzora poribljavanja toka rijeke Neretve i njenih pritoka, rijeke Rame i akumulacijskih jezera te monitoring preuzimanja riblje mlađi iz ovlaštenih ribogojilišta.

Sportsko ribolovno turističko društvo „Ramske vode“ po programu za 2020. godinu je dana 4. studenoga poribilo rijeku Ramu i Ramsko jezero s 1.500 komada jezerske pastrve, dužine 20 cm i 4 000 komada kalifornijske pastrve dužine 10-15 cm. Isti dan je Udruženje sportskih ribolovaca „Neretva 1933“ Mostar pustilo u jezero Salakovac i Grabovicu  9 000 komada kalifornijske pastrve dužine 15-20 cm. Riblja mlađ za ova poribljavanja preuzeta je iz ribogojilišta „Riba Neretva“ d.d. Konjic.

Dana 5. studenoga 2020. godine izvršeno je poribljavanje ribolovnih voda sliva rijeke Neretve nizvodno od Mostara te između brane ha Salakovac i jezera Mostar te njenih pritoka, rijeke Bune, Bunice i Radobolje. Poribljavanje je vršeno s 22.200 komada mekousne pastrve veličine 5-10 cm, a riblja mlađ je preuzeta iz ribogojilišta „Laks“ u Blagaju.

Novčana sredstva za ovo poribljavanje osigurana su od strane JP EP HZ HB d.d. Mostar u skladu s utvrđenim obvezama po odobrenom Godišnjem programu unaprjeđenja ribarstva u ribolovnoj zoni Mostar za 2020. godinu, dok je JP Elektroprivreda BiH, Podružnica HE na Neretvi Jablanica, osigurala sredstva za poribljavanje jezera Salakovac i Grabovica.

  1. studenoga tekuće godine Udruženje sportskih ribolovaca „Neretva 1933“ Mostar poribilo je dva lokaliteta akumulacijskog jezera Grabovica i tri lokaliteta akumulacijskog jezera Salakovac s 5.500 komada šarana veličine 300 g. do 1000 g. Riblja mlađ šarana preuzeta je iz ribogojilišta „Laks Export-Import doo“ Blagaj.

25 000 komada šarana, veličine 250 g. do 1000 g. preuzetih iz ribogojilišta „Laks“ Salakovac dana 27.11. 2020. godine USR „Glavatica“ Jablanica pustilo je u rijeku Neretvu na više lokaliteta, dok je SRTD „Ramske vode“ par dana kasnije poribilo rijeku Ramu s 1.500 komada jezerske pastrve, dužine cca 20 cm. Mlađ za ovo poribljavanje preuzeto je iz ribogojilišta „Modena“d.o.o. u Glogošnici, Jablanica.

Prema važećim ribarskim osnovama i dostavljenim Godišnjim programima za poribljavanje, kao i sporazumima s ribolovnim društvima koja upravljaju slivom rijeke Neretve, JP Elektroprivreda BiH osigurala je novčana sredstva za navedena poribljavanja sliva toka rijeke Neretve i akumulacijskih jezera.

U ribolovnoj zoni Mostar za 2020. godinu na snazi je lovostaj, odnosno zabrana ulova ribe, u vremenskom periodu od 1.11.2020. do 31.3.2020 godine, jer je ovo period kad se riba mrijesti, a budući da se riba tijekom mriještenja pojačano hrani, lovostaj je uveden radi očuvanja prirodnog ribljeg fonda.

 

Nastavljeno poribljavanje sliva rijeke Neretve, rame i akumulacijskih jezera

Županijska poljoprivredna inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, po završetku ribolovne sezone, nastavila je s provođenjem mjera stručnog inspekcijskog nadzora poribljavanja toka rijeke Neretve i njenih pritoka, rijeke Rame i akumulacijskih jezera te monitoring preuzimanja riblje mlađi iz ovlaštenih ribogojilišta.

Sportsko ribolovno turističko društvo „Ramske vode“ po programu za 2020. godinu je dana 4. studenoga poribilo rijeku Ramu i Ramsko jezero s 1.500 komada jezerske pastrve, dužine 20 cm i 4 000 komada kalifornijske pastrve dužine 10-15 cm. Isti dan je Udruženje sportskih ribolovaca „Neretva 1933“ Mostar pustilo u jezero Salakovac i Grabovicu  9 000 komada kalifornijske pastrve dužine 15-20 cm. Riblja mlađ za ova poribljavanja preuzeta je iz ribogojilišta „Riba Neretva“ d.d. Konjic.

Dana 5. studenoga 2020. godine izvršeno je poribljavanje ribolovnih voda sliva rijeke Neretve nizvodno od Mostara te između brane ha Salakovac i jezera Mostar te njenih pritoka, rijeke Bune, Bunice i Radobolje. Poribljavanje je vršeno s 22.200 komada mekousne pastrve veličine 5-10 cm, a riblja mlađ je preuzeta iz ribogojilišta „Laks“ u Blagaju.

Novčana sredstva za ovo poribljavanje osigurana su od strane JP EP HZ HB d.d. Mostar u skladu s utvrđenim obvezama po odobrenom Godišnjem programu unaprjeđenja ribarstva u ribolovnoj zoni Mostar za 2020. godinu, dok je JP Elektroprivreda BiH, Podružnica HE na Neretvi Jablanica, osigurala sredstva za poribljavanje jezera Salakovac i Grabovica.

  1. studenoga tekuće godine Udruženje sportskih ribolovaca „Neretva 1933“ Mostar poribilo je dva lokaliteta akumulacijskog jezera Grabovica i tri lokaliteta akumulacijskog jezera Salakovac s 5.500 komada šarana veličine 300 g. do 1000 g. Riblja mlađ šarana preuzeta je iz ribogojilišta „Laks Export-Import doo“ Blagaj.

25 000 komada šarana, veličine 250 g. do 1000 g. preuzetih iz ribogojilišta „Laks“ Salakovac dana 27.11. 2020. godine USR „Glavatica“ Jablanica pustilo je u rijeku Neretvu na više lokaliteta, dok je SRTD „Ramske vode“ par dana kasnije poribilo rijeku Ramu s 1.500 komada jezerske pastrve, dužine cca 20 cm. Mlađ za ovo poribljavanje preuzeto je iz ribogojilišta „Modena“d.o.o. u Glogošnici, Jablanica.

Prema važećim ribarskim osnovama i dostavljenim Godišnjim programima za poribljavanje, kao i sporazumima s ribolovnim društvima koja upravljaju slivom rijeke Neretve, JP Elektroprivreda BiH osigurala je novčana sredstva za navedena poribljavanja sliva toka rijeke Neretve i akumulacijskih jezera.

U ribolovnoj zoni Mostar za 2020. godinu na snazi je lovostaj, odnosno zabrana ulova ribe, u vremenskom periodu od 1.11.2020. do 31.3.2020 godine, jer je ovo period kad se riba mrijesti, a budući da se riba tijekom mriještenja pojačano hrani, lovostaj je uveden radi očuvanja prirodnog ribljeg fonda.

 

    KONTAKTIRAJTE NAS

    aa

    Scroll to top