Obavijest o stupanju na snagu Naputka za 2024. godinu

Naputak o načinu i uvjetima za ostvarenje novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2024. godinu, MPŠV HNŽ-K broj: 03-20-597/24 objaviti će se u Narodnim novinama HNŽ, broj: 7/2024 od 06.05.2024. godine.

S obzirom da je člankom 41. navedenog Naputka propisano da stupa na snagu narednog dana od dana objave u Narodnim novinama HNŽ, znači da primjena Naputka počinje teći od 08.05.2024. godine.

 

Naputak je dostupan na  web stranici Ministarstva (www.mpsv-hnz-k.ba).

 

Obavijest o stupanju na snagu Naputka za 2024. godinu

Naputak o načinu i uvjetima za ostvarenje novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2024. godinu, MPŠV HNŽ-K broj: 03-20-597/24 objaviti će se u Narodnim novinama HNŽ, broj: 7/2024 od 06.05.2024. godine.

S obzirom da je člankom 41. navedenog Naputka propisano da stupa na snagu narednog dana od dana objave u Narodnim novinama HNŽ, znači da primjena Naputka počinje teći od 08.05.2024. godine.

 

Naputak je dostupan na  web stranici Ministarstva (www.mpsv-hnz-k.ba).

 

    KONTAKTIRAJTE NAS

    aa

    Scroll to top