Mjesec: svibanj 2024.

Preporuka vinogradarima: Potrebna zaštita od plamenjače i pepelnice

S obzirom da uređaji koje Zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu i zaštitu bilja ovog Ministarstva koristi za praćenje stanja na terenu bilježe kontinuiranu opasnost od infekcije vinove loze od plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator) preporučamo izvršiti zaštitu vinograda. Također napominjemo da poljoprivredni proizvođači koji koriste sistemične fungicide, ne bi smjeli više od dva puta koristiti fungicid sa istom aktivnom tvari (to znači da nije dostatno samo promijeniti komercijalni naziv sredstva).

Proizvođači mogu  koristiti bilo koje zaštitno sredstvo namijenjeno za zaštitu od spomenutih uzročnika bolesti.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

 

30. svibnja 2024. Pregleda

Ministar Mario Jurica sudjelovao na konferenciji o pristupnim pregovorima s EU

U  organizaciji Ureda predsjedateljice Vijeća ministara BiH Borjane Krišto i Uprave za europske integracije BiH,  u utorak je u Sarajevu održana  konferencija pod nazivom ”Pristupni pregovori BiH s Europskom unijom”.  Konferenciju je otvorila predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, naglasivši kako je cilj skupa informirati donositelje odluka sa svih razina vlasti u BiH te predstaviti obveze koje predstoje u procesu pristupnih pregovora s Europskom unijom.

Na ovome događaju  sudjelovalo je i visoko izaslanstvo Vlade Hercegovačko-neretvanske županije na čelu s predsjednicom Vlade Marijom Buhač. Predsjednica je i ovom prigodom naglasila neupitnu opredijeljenost Vlade HNŽ-a da, u sklopu svojih mjerodavnosti, pruži maksimalni doprinos procesu pristupanja BiH Europskoj uniji, što je jednim od prioriteta i u programskim smjernicama djelovanja Vlade.

29. svibnja 2024. Pregleda

Čelnici Županije najavili rješenje iznalaženja novoga prostora Veterinarskoga zavoda HNŽ-a

Predsjednica Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač, predsjedatelj Doma naroda Parlamenta FBiH i zamjenik predsjedatelja Skupštine HNŽ-a Tomislav Martinović i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a Mario Jurica boravili su danas u radnomu posjetu Veterinarskomu zavodu HNŽ-a. Na radnomu sastanku s ravnateljicom Zavoda Antonelom Bebek i njezinim suradnicima Lejlom Pobrić-Hadžihasanović, Robertom Bulićem i Lukom Laurom razgovarali su o aktivnostima i potrebama Veterinarskoga zavoda za nastavak uspješnoga djelovanja.

Naš je posjet samo potvrda iskrene zainteresiranosti da zajedničkim naporima radimo na tomu kako bismo ovoj ustanovi i njezinim djelatnicima osigurali ono što im u ovomu trenutku prioritetno treba, a to su odgovarajući uvjeti za njihov rad. Veterinarski je zavod privremeno smješten u prostorije u kojem se danas nalazi, ali je i njihovo daljnje certificiranje uvjetovano boljim prostorom. Zato i jesam ovom prigodom jasno iskazala spremnost posvetiti se žurnomu rješavanju toga pitanja, kako bismo pomogli stvoriti nužne preduvjete da Veterinarski zavod HNŽ-a, koji je kroz povijest bio i ostao nezaobilazni čimbenik kako u zaštiti životinja tako i u zaštiti zdravlja ljudi i okoline, izraste u respektabilnu i samoodrživu instituciju – riječi su predsjednice Buhač.

Zahvalna sam na vašoj spremnosti da se upoznate s našim svakodnevnim aktivnostima, uvjetima u kojima radimo, stručnoj i kadrovskoj popunjenosti, opremljenosti, ali i problemima s kojima se susrećemo. Naš je cilj postići konkurentnost na tržištu kroz provedbu novih dijagnostičkih metoda i zapošljavanje visokokvalificiranoga kadra. Ipak, imperativ je prelazak u adekvatniji prostor koji bi nam omogućio širenje laboratorijskih kapaciteta, a time i spektra naših usluga, sve kako bismo osigurali kvalitetu namirnica životinjskoga podrijetla i nadzor nad zaraznim bolestima životinja. To je od izuzetne važnosti kako i za veterinarsku medicinu, tako i za javno zdravstvo – kazala je ravnateljica Bebek, dodavši kako im je za odgovor zahtjevima tržišta potrebna nabava dodatne laboratorijske opreme i namjenskoga vozila te kako na tomu tragu očekuju potporu zakonodavne i izvršne vlasti u Županiji.

Veterinarski zavod HNŽ-a osnovan je 1951. i  jedini je ovlašteni veterinarski laboratorij na području Hercegovine, a djeluje u službi javnoga zdravstva kroz osiguravanje sigurnosti hrane životinjskoga podrijetla i nadzor nad pojavom i širenjem zaraznih bolesti životinja. Njihove su usluge akreditirane sukladno međunarodnomu standardu za ispitne i kalibracijske laboratorije.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ na čelu s Juricom intenzivno surađuje s Veterinarskim  zavodom za čiji je rad u ovoj godini osigurano 430.000,00 KM  grant sredstava Proračuna.

Zavod sudjeluje u godišnjim programima za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti životinja i programima nadzora nad namirnicama životinjskoga podrijetla financiranima od strane Federalnoga ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i u monitoring programima bruceloze malih preživača i pregleda pčelinjih zajednica financiranima od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a. Među zaposlenicima su četiri doktora veterinarske medicine, dva magistra prehrambenoga inženjerstva, tri laboratorijska tehničara i pet djelatnika u Općemu odjelu. Zavod ima dva dijagnostička odjela, Odjel za zarazne i nametničke bolesti te Odjel za veterinarsko javno zdravstvo, u sklopu kojih su: Serološki laboratorij, Laboratorij za bolesti pčela, Laboratorij za mikrobiologiju hrane, hrane za životinje i vode te Laboratorij za molekularnu dijagnostiku i Laboratorij za analitičku kemiju i rezidue koji su u pripremi.

 

29. svibnja 2024. Pregleda

Javni poziv za dodjelu ribolovnog prava na dijelu ribolovnog područja – ribolovnim zonama za obavljanje sportsko-rekreacijskog ribolova na području Hercegovačko-neretvanske županije /kantona

Vlada HNŽ-K donijela je Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava na dijelu ribolovnog područja – ribolovnim zonama za obavljanje sportsko-rekreacijskog ribolova na području Hercegovačko-neretvanske županije-kantona broj: 01-1-02-1266/24 od 23.05.2024. godine. Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije-kantona raspisalo je Javni natječaj za dodjelu ribolovnog prava na dijelu ribolovnog područja – ribolovnim zonama za obavljanje sportsko-rekreacijskog ribolova na području Hercegovačko-neretvanske županije-kantona broj: 03-20-494-6/24 od 23.05.2024. godine. Cjeloviti tekst Javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava na dijelu ribolovnog područja – ribolovnim zonama za obavljanje sportsko-rekreacijskog ribolova na području Hercegovačko-neretvanske županije – kantona i Obrazac Prijave na Javni natječaj  može se preuzeti na službenoj stranici Ministarstva i Vlade HNŽ-K.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave Obavijesti o raspisanom Javnom natječaju u dvije tiskane dnevne novine. Dana 27.5.2024. godine Obavijest je objavljena u Večernjem listu i Dnevnom avazu.

 

Obavijest O Raspisanom Javnom Pozivu Objavljena 27.05.2024. U Dnevnim Novinama

Javni Natječaj Za Dodjelu Ribolovnog Prava Hrv. Jezik.

Javni Konkurs Za Dodjelu Ribolovnog Prava Bos. Jezik.

Obrazac prijave na Javni natječaj -Hrvatski jezik

Obrazac prijave na Javni konkurs – Bosanski jezik

Odluka O Raspisivanju Javnog Natječaja Za Dodjelu Ribolovnog Prava Hrv. Jezik

 

Odluka O Raspisivanju Javnog Natječaja Za Dodjelu Ribolovnog Prava Bos. Jezik

27. svibnja 2024. Pregleda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

27. svibnja 2024. Pregleda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

27. svibnja 2024. Pregleda

Ministar Mario Jurica nazočio proslavi Dana općine Čitluk

Danas je u Čitluku proslavljen Dan općine i 718. obljetnica prvoga spomena imena Brotnjo. Tim povodom u hotelu Brotnjo održana je svečana sjednica na kojoj je u izaslanstvu Vlade HNŽ nazočio i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ Mario Jurica. Predsjednica Vlade Marija Buhač istaknula je važnost zajedništva i suradnje županijske vlade i općinskoga rukovodstva u ostvarivanju zajedničkih ciljeva.

„Svjesni važnosti čitlučkoga vinogradarstva i vinarstva, kontinuirano podupiremo ovdašnje gospodarstvenike, poljoprivrednike, vinogradare i vinare, izdvajajući značajna proračunska sredstva kroz naše poticaje – kazala je predsjednica.

 

24. svibnja 2024. Pregleda

Ministar Mario Jurica s predstavnicima Hercegovačke udruge uljara i maslinara

Ministar Mario Jurica primio je u svome uredu predstavnike Hercegovačke udruge uljara i maslinara (HUUM). Tema sastanka bila je suradnja Ministarstva i Udruge kroz projekt „Cesta maslinova ulja“. Ministar Jurica čestitao je maslinarima na uspjesima te istaknuo kako resorno Ministarstvo potiče razvoj maslinarstva kroz programe poticaja te da ga raduje porast  broja nasada maslina u HNŽ-u.

Inače, HUUM okuplja maslinare iz cijele Hercegovine koji godinama postiži zavidne rezultate na svjetskim natjecanjima.

23. svibnja 2024. Pregleda

Vlada HNŽ za ‘Namjenska sredstva od naknada prikupljenih na temelju prenamjene poljoprivrednoga zemljišta” odobrila 1.500.000,00 KM

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na svojoj je 19. redovitoj sjednici usvojila Odluku o povećanju prihoda i rashoda u Proračunu HNŽ-a za 2024. za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije ”Namjenska sredstva od naknada prikupljenih na temelju prenamjene poljoprivrednoga zemljišta”. Riječ je o namjenskim sredstvima prikupljenima na osnovu prenamjene poljoprivrednoga zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i dijela zakupnina koje pripadaju Proračunu, a nisu utrošena prema Programu iz prethodnih godina. Svrha Programa je provedba mjera iz Strategije ruralnog razvitka HNŽ/K 2021.-2027. godina. Cilj Programa je sufinanciranje projekata koji će pridonijeti ostvarenju drugog strateškog cilja „Osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i prilagođavanje klimatskim promjenama“ Prihvaćen je i Program utroška novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 KM. Usvojen je  i Program utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2024. na poziciji ”Transferi u veterinarstvu” u iznosu od 180.000,00 KM, s ciljem provedbe Programa mjera za uspostavljanje optimalnoga zdravstvenog statusa životinja, nadzora nad kretanjem zaraznih i parazitnih oboljenja te stalnoga nadzora nad pojavom zaraznih bolesti s ciljem zaštite pučanstva. Također, na sjednici je usvojena i Odluka o raspisivanju Javnoga natječaja za dodjelu ribolovnoga prava na dijelu ribolovnoga područja za obavljanje športsko-rekreacijskoga ribolova na području HNŽ-a, a natječaj će biti raspisan za područja Neuma, Ravnoga, Stoca i Prozor-Rame.

23. svibnja 2024. Pregleda

Ministar Mario Jurica primio u posjet veleposlanika Pakistana

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije Mario Jurica  susreo se danas s Njegovom Ekscelencijom, Maj Gen Qiaser Abbas Shahom, veleposlanikom Pakistana u Bosni i Hercegovini. Tema sastanka bila je suradnja dvije zemlje na području poljoprivrede. Ministar Jurica upoznao je Njegovu Ekscelenciju s planom i programom rada Ministarstva i najvažnijim aktivnostima u tekućoj godini. U  okviru službenog posjeta, na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom  fakultetu Sveučilište u Mostaru Nje.E. se susreo s  prodekanima za nastavu gdje se razgovaralo o  međunarodnoj suradnji  između dvaju sveučilišta i razmjeni studenata.

Nj.E.  Maj Gen Qiaser Abbas Shah zahvalio je na prijamu i ministru poželio puno uspjeha u nastavku mandata.

20. svibnja 2024. Pregleda

    KONTAKTIRAJTE NAS

    aa

    Scroll to top