Vlada HNŽ za ‘Namjenska sredstva od naknada prikupljenih na temelju prenamjene poljoprivrednoga zemljišta” odobrila 1.500.000,00 KM

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na svojoj je 19. redovitoj sjednici usvojila Odluku o povećanju prihoda i rashoda u Proračunu HNŽ-a za 2024. za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije ”Namjenska sredstva od naknada prikupljenih na temelju prenamjene poljoprivrednoga zemljišta”. Riječ je o namjenskim sredstvima prikupljenima na osnovu prenamjene poljoprivrednoga zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i dijela zakupnina koje pripadaju Proračunu, a nisu utrošena prema Programu iz prethodnih godina. Svrha Programa je provedba mjera iz Strategije ruralnog razvitka HNŽ/K 2021.-2027. godina. Cilj Programa je sufinanciranje projekata koji će pridonijeti ostvarenju drugog strateškog cilja „Osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i prilagođavanje klimatskim promjenama“ Prihvaćen je i Program utroška novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 KM. Usvojen je  i Program utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2024. na poziciji ”Transferi u veterinarstvu” u iznosu od 180.000,00 KM, s ciljem provedbe Programa mjera za uspostavljanje optimalnoga zdravstvenog statusa životinja, nadzora nad kretanjem zaraznih i parazitnih oboljenja te stalnoga nadzora nad pojavom zaraznih bolesti s ciljem zaštite pučanstva. Također, na sjednici je usvojena i Odluka o raspisivanju Javnoga natječaja za dodjelu ribolovnoga prava na dijelu ribolovnoga područja za obavljanje športsko-rekreacijskoga ribolova na području HNŽ-a, a natječaj će biti raspisan za područja Neuma, Ravnoga, Stoca i Prozor-Rame.

Vlada HNŽ za ‘Namjenska sredstva od naknada prikupljenih na temelju prenamjene poljoprivrednoga zemljišta” odobrila 1.500.000,00 KM

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na svojoj je 19. redovitoj sjednici usvojila Odluku o povećanju prihoda i rashoda u Proračunu HNŽ-a za 2024. za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije ”Namjenska sredstva od naknada prikupljenih na temelju prenamjene poljoprivrednoga zemljišta”. Riječ je o namjenskim sredstvima prikupljenima na osnovu prenamjene poljoprivrednoga zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i dijela zakupnina koje pripadaju Proračunu, a nisu utrošena prema Programu iz prethodnih godina. Svrha Programa je provedba mjera iz Strategije ruralnog razvitka HNŽ/K 2021.-2027. godina. Cilj Programa je sufinanciranje projekata koji će pridonijeti ostvarenju drugog strateškog cilja „Osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i prilagođavanje klimatskim promjenama“ Prihvaćen je i Program utroška novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 KM. Usvojen je  i Program utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2024. na poziciji ”Transferi u veterinarstvu” u iznosu od 180.000,00 KM, s ciljem provedbe Programa mjera za uspostavljanje optimalnoga zdravstvenog statusa životinja, nadzora nad kretanjem zaraznih i parazitnih oboljenja te stalnoga nadzora nad pojavom zaraznih bolesti s ciljem zaštite pučanstva. Također, na sjednici je usvojena i Odluka o raspisivanju Javnoga natječaja za dodjelu ribolovnoga prava na dijelu ribolovnoga područja za obavljanje športsko-rekreacijskoga ribolova na području HNŽ-a, a natječaj će biti raspisan za područja Neuma, Ravnoga, Stoca i Prozor-Rame.

    KONTAKTIRAJTE NAS

    aa

    Scroll to top