Preporuka vinogradarima: Potrebna zaštita od plamenjače i pepelnice

S obzirom da uređaji koje Zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu i zaštitu bilja ovog Ministarstva koristi za praćenje stanja na terenu bilježe kontinuiranu opasnost od infekcije vinove loze od plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator) preporučamo izvršiti zaštitu vinograda. Također napominjemo da poljoprivredni proizvođači koji koriste sistemične fungicide, ne bi smjeli više od dva puta koristiti fungicid sa istom aktivnom tvari (to znači da nije dostatno samo promijeniti komercijalni naziv sredstva).

Proizvođači mogu  koristiti bilo koje zaštitno sredstvo namijenjeno za zaštitu od spomenutih uzročnika bolesti.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

 

Preporuka vinogradarima: Potrebna zaštita od plamenjače i pepelnice

S obzirom da uređaji koje Zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu i zaštitu bilja ovog Ministarstva koristi za praćenje stanja na terenu bilježe kontinuiranu opasnost od infekcije vinove loze od plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator) preporučamo izvršiti zaštitu vinograda. Također napominjemo da poljoprivredni proizvođači koji koriste sistemične fungicide, ne bi smjeli više od dva puta koristiti fungicid sa istom aktivnom tvari (to znači da nije dostatno samo promijeniti komercijalni naziv sredstva).

Proizvođači mogu  koristiti bilo koje zaštitno sredstvo namijenjeno za zaštitu od spomenutih uzročnika bolesti.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

 

    KONTAKTIRAJTE NAS

    aa

    Scroll to top