Odluka o načinu utvrđivanja i rokovima plaćanja konces. naknade za korištenje polj.zem. (N.n.HNŽ-K 0214, 1116)

Odluka O Načinu Utvrđivanja I Rokovima Plaćanja Konces. Naknade Za Korištenje Polj.zem. (N.n.HNŽ K,0214)

Izmjena Odluka O Načinu I Rokovima Plaćanja Konces. Naknade Za Korištenje Polj.zem. (N.n.HNŽ K 1116)

    KONTAKTIRAJTE NAS

    aa

    Scroll to top