Mjesec: rujan 2019.

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Preporuka za voćare

Obavještavamo voćare, kako je došlo vrijeme za drugo po redu tretiranje protiv mediteranske voćne muhe (Ceratitis capitata). I to ponovno istim sredstvom (Success bait, Buminal + Dimetoat ) i također, ponovno istom količinom od maksimalno 4-5 litra škropiva po hektaru.
UPORABA KLASIČNOG TRETIRANJA ATOMIZERIMA POD VISOKIM TLAKOM NE DOLAZI U OBZIR.
Cilj navedene mjere zaštite nije tretirati cijelu biljku, nego omogućiti stvaranje kapljica mamca koji sadrži i pesticid, a koje će konzumirati štetnik.
Ovaj put će se suzbijati odrasle jedinke koje su prilikom prvog tretiranja bile u stadiju kukuljice.

23. rujna 2019. Pregleda

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Preporuka za voćare

Obavještavamo voćare, posebice proizvođače jabuka, kako je uočena pojava mediteranske voćne muhe (Ceratitis capitata). U ovom razdoblju pred zriobu plodova, preporuča se uporaba mamaca (Success bait, Buminal + Dimetoat) i to količinom od maksimalno 4-5 litara škropiva po hektaru.
UPORABA KLASIČNOG TRETIRANJA ATOMIZERIMA POD VISOKIM TLAKOM NE DOLAZI U OBZIR.
Cilj navedene mjere zaštite nije tretirati cijelu biljku, nego omogućiti stvaranje kapljica mamca koji sadrži i pesticid, a koje će konzumirati štetnik.
Obzirom da se na ovaj način suzbijaju isključivo odrasle jedinke, preporučamo da se tretman ponovi za deset, pa opet za deset dana kako bi se suzbio kompletan ciklus štetnika.

16. rujna 2019. Pregleda

Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za objekte koji proizvode hranu žvotinjskog podrijetla (Sl.n.FBiH 2213)

Pravilnik O Veterinarsko Zdravstvenim Uvjetima Za Objekte Koji Proizvode Hranu žvotinjskog Podrijetla (Sl.n.FBiH 2213)

12. rujna 2019. Pregleda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 14/19

Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuđača, Direktni Sporazum 14 19

12. rujna 2019. Pregleda

Zakon o namještenicima u organima državne službe u FBiH (Sl.n.FBiH 4905)

Zakon O Namještenicima U Organima Državne Službe U FBiH (Sl.nFBiH 4905)

11. rujna 2019. Pregleda

Zakon o državnoj službi u FBiH(Sl.n.FBiH 2903, 2304, 3904, 5404, 6705, 0806, 0412)

Zakon O Državnoj Službi U FBiH(Sl.n.FBiH 2903)

Zakon O Državnoj Službi IZMJENE 2304, 3904, 5404, 6705, 0806, 0412

11. rujna 2019. Pregleda

Zakon o upravnim sporovima (Sl.n.FBiH 0905)

Zakon O Upravnim Sporovima (Sl.n.FBiH 0905)

11. rujna 2019. Pregleda

Pravilnik o obveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar ovaca,koza i svinja te vođenju evidencije (Sl.n.FBiH 8707)

Pravilnik O Obveznom Označavanju I Upisu U Jedinstveni Registar Ovaca,koza I Svinja Te Vođenju Evidencije (Sl.n.FBiH 8707)

11. rujna 2019. Pregleda

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra odobrenih i registriranih objekata i načinu dodjele veterinarskih kontrolnih i evidencijskih brojeva u FBiH (SL.n.FBiH 7012, 0814)

Pravilnik O Sadržaju..načinu Vođenja Registra.. Objekata I Načinu Dodjele Veterinarskih Kontrolnih I Evid.brojeva U FBiH (SL.n.FBiH 7012)

Pravilnik O Izmjenama Pr.o Sadržaju..načinu Vođenja Registra.. Objekata I Načinu Dodjele Veterinarskih Kontrolnih I Evid.brojeva U FBiH (SL.n.FBiH 08142)BiH

11. rujna 2019. Pregleda

Zakon o zaštiti dobrobiti životinja (Sl.g.BiH 2809)

Zakon O Zaštiti Dobrobiti životinja Sl.g.BiH 2809

11. rujna 2019. Pregleda

aa

Scroll to top