UPRAVA ZA ŠUMARSTVO

UPRAVA ZA ŠUMARSTVO

UPRAVA ZA ŠUMARSTVO

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, načinu i nositeljima izrade.. lovnogospodarske osnove, godišnjeg i privremenog plana gospodarenja lovištem (Sl.n.FBiH 8817)

26. kolovoza 2019.

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o vremenu lova lovostajem zaštičene divljači i popisa vrsta ptica i sisara koje se smatraju korisnim za polj. i šumarstvo (Sl.n.FBiH 8817)

26. kolovoza 2019.

Pravilnik o jedinstvenim obrascima, obliku i sadržaju dozvole za lov i lovne karte (Sl.n.FBiH 8817)

26. kolovoza 2019.

Pravilnik o mjerama za sprečavanje štete od divljači i na divljači (N.n.HNŽ-K 0915)

26. kolovoza 2019.

Pravilnik o načinu određivanja i obilježavanja granica lovišta i postupku osnivanja lovišta u Federaciji BiH (Sl.n.FBiH 0508)

26. kolovoza 2019.

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca legitimacije lovočuvara vodenju evidencije o izdanim legitimacijama i sadržaju sluzbene knjige lovocuvara (Sl.n.FBiH 0508)

26. kolovoza 2019.

Pravilnik o obrascu potvrde o podrijetlu divljači.. uvjettima pod kojim se može vršiti prepariranje divljači i držanje trofeja..kao i uporabi mesa u ugost.obj. (Sl.n.F BiH 6308)

26. kolovoza 2019.

Pravilnik o obrascu sadržaju načinu i postupku izdavanja potvrda i trofejnog lista za trofeje odstrijeljene divljači (Sl.n.F BiH 6308)

26. kolovoza 2019.

Pravilnik o odštetnom cjeniku za naknadu štete na divljači (Sl.n.FBiH 0914)

26. kolovoza 2019.

Pravilnik o postupku dodjele posebnog lovišta na korištenje (Sl.n.FBiH 8817)

26. kolovoza 2019.

    KONTAKTIRAJTE NAS

    aa

    Scroll to top