Jačanje međuinstitucionalne suradnje između Osijeka i Hercegovine

Ministar Donko Jović, dekan Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta, Sveučilišta fakulteta u Mostaru prof. dr. Ivo Ostojić i direktor Zavoda za savjetodavnu službu doc. Dr. sc. Perica Bulić boravili su u službenom posjetu u Osijeku. Na sastanku se razgovaralo o međuinstitucionalnoj suradnji, s naglaskom na zaštitu bilja. Poseban naglasak je stavljen na zaštitu od karantenskih štetnika, američkog cvrčka, kao glavnoga prenositelja žutice vinove loze.
Gospođa Rukavina je u ime domaćina obećala punu potporu svim projektima i izrazila nadu kako će suradnja između Osijeka i Hercegovine biti još kvalitetnija.

Jačanje međuinstitucionalne suradnje između Osijeka i Hercegovine

Ministar Donko Jović, dekan Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta, Sveučilišta fakulteta u Mostaru prof. dr. Ivo Ostojić i direktor Zavoda za savjetodavnu službu doc. Dr. sc. Perica Bulić boravili su u službenom posjetu u Osijeku. Na sastanku se razgovaralo o međuinstitucionalnoj suradnji, s naglaskom na zaštitu bilja. Poseban naglasak je stavljen na zaštitu od karantenskih štetnika, američkog cvrčka, kao glavnoga prenositelja žutice vinove loze.
Gospođa Rukavina je u ime domaćina obećala punu potporu svim projektima i izrazila nadu kako će suradnja između Osijeka i Hercegovine biti još kvalitetnija.

aa

Scroll to top