Poziv za nominiranje prioritetnih projekata i radova iz područja vodoprivrede za sufinanciranje u 2024. godini

Sukladno  Zakonu o vodama Hercegovačko-neretvanske županije-kantona (“Narodne novine HNŽ”, broj: 06/13) i Planom  rada za tekuću godinu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K poziva općine
i gradove u HNŽ-K da nominiraju prioritetne projekte i radove iz područja  vodoprivrede za sufinanciranje u 2024. godini, a u svrhu pripreme prijedloga Programa  utroška namjenskih sredstava vodnih  naknada  u
2024. godini. Projekti se prijavljuju na potpisanim i ovjerenim prijavnim obrascima (Prilog 1 i Prilog 2).

Prilog 1 – H

Prilog 1 – B

Prilog 2 – H

Prilog 2 – B

Poziv za nominiranje prioritetnih projekata i radova iz područja vodoprivrede za sufinanciranje u 2024. godini

Sukladno  Zakonu o vodama Hercegovačko-neretvanske županije-kantona (“Narodne novine HNŽ”, broj: 06/13) i Planom  rada za tekuću godinu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K poziva općine
i gradove u HNŽ-K da nominiraju prioritetne projekte i radove iz područja  vodoprivrede za sufinanciranje u 2024. godini, a u svrhu pripreme prijedloga Programa  utroška namjenskih sredstava vodnih  naknada  u
2024. godini. Projekti se prijavljuju na potpisanim i ovjerenim prijavnim obrascima (Prilog 1 i Prilog 2).

Prilog 1 – H

Prilog 1 – B

Prilog 2 – H

Prilog 2 – B

    KONTAKTIRAJTE NAS

    aa

    Scroll to top