Preporuka za zaštitu vinove loze od plamenjače

S obzirom da uređaji koje Zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu i zaštitu bilja ovog Ministarstva koristi za praćenje stanja na terenu bilježe kontinuiranu opasnost od infekcije vinove loze od plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator) , savjetujemo vinogradarima da za zaštitu koriste jedan od pripravaka: Ridomil Gold MZ Pepite, Forum star, Pergado F, Fantic F, Galben F, Mikal Flash, Mikal Premium F, Alfil Duplo ili bilo koje drugo sredstvo za ovu namjenu.  Za zaštitu od pepelnice koristiti jedan od pripravaka: Postalon SC, Talendo, Vivando, Stroby DF, Falcon EC 460, Indar 5 EW, Domark 40 ME, Nativo WG, Dynali i sl.

Također napominjemo da poljoprivredni proizvođači koji koriste sistemične fungicide, ne bi smjeli više od dva puta koristiti fungicid sa istom aktivnom tvari ( to znači da nije dostatno samo promijeniti komercijalni naziv sredstva).

Proizvođači mogu  koristiti bilo koje zaštitno sredstvo namijenjeno za zaštitu od spomenutih uzročnika bolesti.

Preporuka za zaštitu vinove loze od plamenjače

S obzirom da uređaji koje Zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu i zaštitu bilja ovog Ministarstva koristi za praćenje stanja na terenu bilježe kontinuiranu opasnost od infekcije vinove loze od plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator) , savjetujemo vinogradarima da za zaštitu koriste jedan od pripravaka: Ridomil Gold MZ Pepite, Forum star, Pergado F, Fantic F, Galben F, Mikal Flash, Mikal Premium F, Alfil Duplo ili bilo koje drugo sredstvo za ovu namjenu.  Za zaštitu od pepelnice koristiti jedan od pripravaka: Postalon SC, Talendo, Vivando, Stroby DF, Falcon EC 460, Indar 5 EW, Domark 40 ME, Nativo WG, Dynali i sl.

Također napominjemo da poljoprivredni proizvođači koji koriste sistemične fungicide, ne bi smjeli više od dva puta koristiti fungicid sa istom aktivnom tvari ( to znači da nije dostatno samo promijeniti komercijalni naziv sredstva).

Proizvođači mogu  koristiti bilo koje zaštitno sredstvo namijenjeno za zaštitu od spomenutih uzročnika bolesti.

    KONTAKTIRAJTE NAS

    aa

    Scroll to top