Mjesec: lipanj 2022.

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K u 2022. godini

29. lipnja 2022. Pregleda

Javni poziv za dodjelu sredstava iz Programa mjera dijagnostičkih ispitivanja životinja na području epizootioloških jedinica u HNŽ/K za 2022. godinu

24. lipnja 2022. Pregleda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

22. lipnja 2022. Pregleda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum, broj: 6/22

22. lipnja 2022. Pregleda

U Konjicu održana konferencija pod nazivom „Poljoprivreda i ruralni razvitak u HNŽ- promjene, inovacije, održivost“

„Budućnost poljoprivrede ostaje ljudima koji razumiju i prihvaćaju promjene u službi razvoja te onima koji su spremni neprestano učiti i ulagati u nova znanja i vještine“ – poruka je današnje konferencije o poljoprivredi koja je pod nazivom „Poljoprivreda i ruralni razvitak u HNŽ- promjene, inovacije, održivost“ održana u Konjicu.

Organizatori konferencije bili su Vlada Hercegovačko – neretvanske županije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ, Grada Konjica i Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic  čiji je cilj bio približiti načine za rast i razvoj, kako proizvođačima tako i potrošačima, te pružiti različite oblike podrške i otvaranja potencijala HNŽ poljoprivrednoj zajednici, kako bi poljoprivredu učinili konkurentnom i održivom.

Konferencija je održana u sklopu Dana grada Konjica, obilježavanja 640 godina od prvog spomena Konjica u pisanim dokumentima. Uvodničari na konferenciji bili su Osman Ćatić, gradonačelnik Konjica, Šerif Špago, predsjedavajući Skupštine HNŽ i Nusret Avdibegović, predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic. Kroz pet panela govorilo se o brendiranju i zaštiti proizvoda, udruživanju poljoprivrednih proizvođača i stvaranje prepoznatljivog proizvoda, povezivanje poljoprivrede i turizma i Strategiji ruralnog razvitka HNŽ-a. Panelisti su bili Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ, prof. dr.sc. Elma Temim, dekanica Agromediteranskog fakulteta, Univerziteta Džemal Bijedić, Mostar, dr.sc. Damir Jerković, predsjednik Županijskog odbora za razvitak, doc. dr.sc. Perica Bulić, direktor Zavoda za poljoprivrednu i savjetodavnu službu i zaštitu bilja, i doc.dr. sc. Alisa Hadžiabulić, docent na Agromediteranskom fakultetu, Univerzitet Džemal Bijedić, Mostar. Tijekom konferencije posebno je bilo riječi o izazovima sa kojima se poljoprivreda i privreda uopće, suočavaju kao posljedicama pandemije i rata na Istoku Europe i kako ih prebroditi.

Zaključci današnje konferencije su:

 1. Problem pandemije i rata na Istoku Europe, jačih i većih razmjera je blisko vezan sa situacijom koja je zadesila poljoprivrednu proizvodnju i poljoprivredne proizvođače na našim područjima, čime se zahtijeva hitna, bliska i djelotvorna suradnja na svim državnim, entitetskim i županijskim razinama, a možda čak i regionalna suradnja u kontroli i zaštiti poljoprivredne proizvodnje na našim područjima. Zbog toga je od ključne važnosti povezanost svih razina vlasti i nadležnosti.
 2. Proširivanje znanja i vještina o digitalizaciji u poljoprivrednoj proizvodnji, provođenjem poljoprivredne politike i ostalih potrebnih politika prilagođavanja u poljoprivredi, zaštita domaće poljoprivrede, zaštite životne okoline, od velike je važnosti za prevenciju i pripravnost za dobre poljoprivredne prakse i dobru poljoprivrednu zakonsku regulativu.
 3. Efektivnije i djelotvornije koordiniranje između nadležnih institucija za poljoprivredu i usklađivanja propisa treba biti u fokusu zalaganja županija i općina/gradova.
 4. Konkretnija područja suradnje između županijskih i viših razina vlasti u prevenciji i pripravnosti za negativne posljedice u poljoprivredi, zajednička izgradnja operativnih kapaciteta, obučavanje, vježbe i zajednička evaluacija mjera, kroz komisije i druge relevantne organe.
 5. Institucije sudionice konferencije će u skladu sa zaključcima interno razmatrati preporuke o rizicima u poljoprivredi, zatim iste dostaviti Ministarstvu na razmatranje i uređivanje u suradnji sa suorganizatorima. U domeni maksimuma dobre, bolje i potpune odgovornosti institucija uz raspoloživost resursa i financijskih sredstava preporuke će biti dostavljene organima za provođenje odluka i kao takve će biti objavljene javnosti.

 

20. lipnja 2022. Pregleda

Preporuka za zaštitu vinove loze od plamenjače

S obzirom da uređaji koje Zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu i zaštitu bilja ovog Ministarstva koristi za praćenje stanja na terenu bilježe kontinuiranu opasnost od infekcije vinove loze od plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator) , savjetujemo vinogradarima da za zaštitu koriste jedan od pripravaka: Ridomil Gold MZ Pepite, Forum star, Pergado F, Fantic F, Galben F, Mikal Flash, Mikal Premium F, Alfil Duplo ili bilo koje drugo sredstvo za ovu namjenu.  Za zaštitu od pepelnice koristiti jedan od pripravaka: Postalon SC, Talendo, Vivando, Stroby DF, Falcon EC 460, Indar 5 EW, Domark 40 ME, Nativo WG, Dynali i sl.

Također napominjemo da poljoprivredni proizvođači koji koriste sistemične fungicide, ne bi smjeli više od dva puta koristiti fungicid sa istom aktivnom tvari ( to znači da nije dostatno samo promijeniti komercijalni naziv sredstva).

Proizvođači mogu  koristiti bilo koje zaštitno sredstvo namijenjeno za zaštitu od spomenutih uzročnika bolesti.

9. lipnja 2022. Pregleda

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

8. lipnja 2022. Pregleda

Javni poziv za raspodjelu sredstava iz tekućeg transfera neprofitnim organizacijama – Namjenska sredstva od naknada za lovstvo

Na temelju Odluke Vlade HNŽ/K o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije „Namjenska sredstva od naknada za lovstvo“ za 2022. godinu broj: 01-1-02-1109/22 od 26.04.2022. godine  i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za raspodjelu sredstava iz tekućeg transfera neprofitnim organizacijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije/kantona broj:11-06-22-984/22 od 25.05.2022. godine Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona objavljuje JAVNI POZIV za raspodjelu sredstava iz tekućeg transfera neprofitnim  organizacijama. Integralni tekst javnog poziva možete pogledati na službenoj stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko–neretvanske županije/kantona   www.mpsv-hnz-k.ba. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana posljednje objave u dnevnom glasilu.

 

1. ODLUKA O RASPISIVANJU POZIVA- hr.v jezik iz 2022. godine

1. ODLUKA O RASPISIVANJU POZIVA- bos. jezik iz 2022. godine

2. JAVNI POZIV – hrv.jezik

2. JAVNI POZIV – bos. jezik

4. OBRAZAC PRIJAVE NA POZIV

5. IZJAVA

6. lipnja 2022. Pregleda

  KONTAKTIRAJTE NAS

  aa

  Scroll to top