Usvojena Strategija ruralnog razvitka Hercegovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine

U svrhu promicanja ruralnih područja HNŽ-a, privlačenje domaćih i stranih investicija u poljoprivredno-prehrambeni sektor i održivi razvoj ruralnih područja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a pokrenulo je i koordiniralo izradu Strategije ruralnog razvitka (2021.-2027.) koja je jednoglasno usvojena na posljednjoj sjednici Skupštine HNŽ.

U svom uvodnom obraćanju zastupnicima, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Donko Jović  istaknuo je kako Strategija predstavlja  jedan od najvažnijih strateških dokumenata Županije te da su u izradu iste bile aktivno uključene sve jedinice lokalne samouprave HNŽ i socioekonomski akteri.

Sadržaj Strategije zastupnicima je prezentirao dr.sc. Damir Jerković koji je između ostaloga kazao kako HNŽ ima niz komparativnih prednosti koje su temeljna pretpostavka ruralnog razvitka, a koje je potrebno pretvoriti u konkurentne prednosti.

„Svrha donošenja ovoga dokumenta jest promoviranje i privlačenje domaćih i stranih investicija u poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralna područja. Strategijom su jasno utvrđeni ciljevi, prioriteti, fokusi, mjere i aktivnosti, financijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvješćivanje“, istaknuo je Jerković.

U procesu izrade Strategije definirana su tri strateška fokusa, kojima se nastoje iskoristiti postojeće prednosti i raspoložive prilike u regionalnom i globalnom okruženju, s jedne strane, uz poboljšanje uočenih slabosti i ograničavanje negativnih utjecaja prijetnji iz okruženja. Navedeni strateški fokusi su: (i) stabilnost dohotka i povećanje konkurentnosti u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji, (ii) održivo upravljanje prirodnim, prostornim i infrastrukturnim resursima ruralnih područja i (iii) uravnotežen ruralni teritorijalni razvitak, unaprjeđenje uvjeta života i rada ruralnog stanovništva i unaprjeđenje gospodarskog razvitka kroz nepoljoprivredne djelatnosti i ruralni turizam. Nakon oblikovanja vizije ruralnog razvitka HNŽ-a, definirana su tri strateška cilja, koji osiguravaju sinergijske učinke između ekonomskog, društvenog i okolišno prihvatljivog ruralnog razvitka ovog područja. Strateškim ciljevima obuhvaćene su sve tri dimenzije održivog ruralnog razvitka, kroz: poticanje konkurentnosti poljoprivrede, osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i prilagodbe klimatskim promjenama te uravnotežen teritorijalni razvitak ruralnih područja. Strategijom su također utvrđeni strateški prioriteti, mjere i aktivnosti, kao i način ostvarenja, financijski i institucionalni okvir za provedbu, praćenje, evaluaciju i izvješćivanje.

Financijski okvir Strategije  vezan je za  razdoblje trajanja (2021. – 2027.) te se vodilo računa o uravnoteženom iznosu za 3 strateška cilja, 10 prioriteta i 25 mjera.

Ukupno predviđena sredstva u indikativnom financijskom okviru iznose 139.800.000, 00 KM, od čega iznos od 90.720.000, 00 KM otpada na proračun HNŽ, a preostalih 103.080.000,00  KM na ostale izvore (JLS, više razine i fondovi).

Usvojena Strategija ruralnog razvitka Hercegovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine

U svrhu promicanja ruralnih područja HNŽ-a, privlačenje domaćih i stranih investicija u poljoprivredno-prehrambeni sektor i održivi razvoj ruralnih područja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a pokrenulo je i koordiniralo izradu Strategije ruralnog razvitka (2021.-2027.) koja je jednoglasno usvojena na posljednjoj sjednici Skupštine HNŽ.

U svom uvodnom obraćanju zastupnicima, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Donko Jović  istaknuo je kako Strategija predstavlja  jedan od najvažnijih strateških dokumenata Županije te da su u izradu iste bile aktivno uključene sve jedinice lokalne samouprave HNŽ i socioekonomski akteri.

Sadržaj Strategije zastupnicima je prezentirao dr.sc. Damir Jerković koji je između ostaloga kazao kako HNŽ ima niz komparativnih prednosti koje su temeljna pretpostavka ruralnog razvitka, a koje je potrebno pretvoriti u konkurentne prednosti.

„Svrha donošenja ovoga dokumenta jest promoviranje i privlačenje domaćih i stranih investicija u poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralna područja. Strategijom su jasno utvrđeni ciljevi, prioriteti, fokusi, mjere i aktivnosti, financijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvješćivanje“, istaknuo je Jerković.

U procesu izrade Strategije definirana su tri strateška fokusa, kojima se nastoje iskoristiti postojeće prednosti i raspoložive prilike u regionalnom i globalnom okruženju, s jedne strane, uz poboljšanje uočenih slabosti i ograničavanje negativnih utjecaja prijetnji iz okruženja. Navedeni strateški fokusi su: (i) stabilnost dohotka i povećanje konkurentnosti u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji, (ii) održivo upravljanje prirodnim, prostornim i infrastrukturnim resursima ruralnih područja i (iii) uravnotežen ruralni teritorijalni razvitak, unaprjeđenje uvjeta života i rada ruralnog stanovništva i unaprjeđenje gospodarskog razvitka kroz nepoljoprivredne djelatnosti i ruralni turizam. Nakon oblikovanja vizije ruralnog razvitka HNŽ-a, definirana su tri strateška cilja, koji osiguravaju sinergijske učinke između ekonomskog, društvenog i okolišno prihvatljivog ruralnog razvitka ovog područja. Strateškim ciljevima obuhvaćene su sve tri dimenzije održivog ruralnog razvitka, kroz: poticanje konkurentnosti poljoprivrede, osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i prilagodbe klimatskim promjenama te uravnotežen teritorijalni razvitak ruralnih područja. Strategijom su također utvrđeni strateški prioriteti, mjere i aktivnosti, kao i način ostvarenja, financijski i institucionalni okvir za provedbu, praćenje, evaluaciju i izvješćivanje.

Financijski okvir Strategije  vezan je za  razdoblje trajanja (2021. – 2027.) te se vodilo računa o uravnoteženom iznosu za 3 strateška cilja, 10 prioriteta i 25 mjera.

Ukupno predviđena sredstva u indikativnom financijskom okviru iznose 139.800.000, 00 KM, od čega iznos od 90.720.000, 00 KM otpada na proračun HNŽ, a preostalih 103.080.000,00  KM na ostale izvore (JLS, više razine i fondovi).

    KONTAKTIRAJTE NAS

    aa

    Scroll to top