Obavijesti

Preporuka za vinogradare, 17.04.2019.

Zbog povoljnih uvjeta koji pogoduju razvoju i infekcijama uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis viticola) na vinovoj lozi potrebno je pravodobno izvršiti tretiranje vinograda jednim od pripravaka: Dithane M-45, Pinozeb M-45, Penncozeb 75 DG, Shavit F ili Polyram DF. Ukoliko je porast mladica vinove loze dostigao duljinu od 15 cm tretiranje je poželjno obaviti pripravkom Mikal Flash ili Mikal Premuim F.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

22. srpnja 2019. Pregleda

Obavijest za proizvođače voća, 16.04.2019.

U južnim općinama Hercegovačko-neretvanske županije, u elektronskim lovkama uočen je ulov prve generacije breskvinog savijača.. Preporučamo kemijsko suzbijanje insekticidima: Metch, Affirm, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480 , Laser,  ili  bilo koji na tržištu dostupan insekticid za ovu namjenu

Ističemo da je pravovremenost tretiranja puno bitnija od izbora sredstva za zaštitu bilja.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

22. srpnja 2019. Pregleda

Preporuka za voćare, 15.04.2019.

U južnim općinama Hercegovačko-neretvanske županije, u elektronskim lovkama već je uočen ulov prve generacije jabukinog savijača. Preporučamo kemijsko suzbijanje insekticidima: Affirm, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480 , Laser,  ili  bilo koji na tržištu dostupan insekticid za ovu namjenu.

Napominjemo da je pravovremenost tretiranja puno bitnija od izbora sredstva za zaštitu bilja.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

22. srpnja 2019. Pregleda

Preporuka za vinogradare, 10.04.2019.

Ove godine nešto ranije nego inače, ovisno o sortimentu i lokalitetu, u lovkama je već uočen ulov prve generacije grozdovog moljca. Preporučamo suzbijanje ove generacije kako bi se u znatnoj mjeri smanjila potencijalna šteta od druge, znatno štetnije generacije. Može se primijeniti bilo koji na tržištu dostupan insekticid za ovu namjenu, a preporučamo što selektivniji, kako ne bi narušili populaciju prirodnih neprijatelja, odnosno korisnih organizama.

Napominjemo da je pravovremenost tretiranja puno bitnija od izbora sredstva kojim će se tretiranje vršiti.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!

22. srpnja 2019. Pregleda

Obavijest: Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda broj: 2/19

Ministartsvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  HNK/Ž je raspisalo  postupak javne nabavke

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA BROJ: 2/19

Nabavka usluge  „Dijagnostika bolesti pčelinjih  zajednica 2019“

Obavještenje o nabavci broj: 1243-7-2-2-3-1/19 od 27.03.2019.god.

Obavještenje o nabavci  i kompletna tenderska dokumentacije  se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki  www.ejn.gov.ba u sistemu e-nabavke.

22. srpnja 2019. Pregleda

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima vezano za županijske potpore u 2019. godini

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K upoznaje poljoprivredne proizvođače kako su u Proračunu  HNŽ-K za 2019. godinu, osigurana novčana sredstava za „Poticaji u poljoprivredi“ u iznosu 1.320.000,00 KM. Program potpore u postupku je donošenja. Ministarstvo načelno planira poticati:

Podizanje novih nasada  (jabuka, kruška, šljiva, trešnja, višnja, breskva, nektarina, marelica, šipak, smokva, orah, bajam, lješnjak i kivi), Podizanje novih nasada masline, Podizanje novih nasada vinograda, Proizvodnja grožđa-stari nasad, Proizvodnja šljive-stari nasad, Proizvodnja smokve-stari nasad, Proizvodnja šipka-stari nasad, Proizvodnja maslina-stari nasad, Proizvodnja malina-stari nasad, Proizvodnja lubenice, Proizvodnja bijelog luka, Proizvodnja povrća u plastenicima, Proizvodnja presadnica povrća i ljekovitog bilja, Potpora održivosti pčelarske proizvodnje od važnosti za oprašivanje poljoprivrednih kultura – Oprašivači poljoprivrednih kultura – pčelarstvo, Potpora hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu, Potpora hranidbe u uzgoju krava prvotelki-rasplodne junice, Potpora hranidbe u uzgoju goveda u sustavu krava-tele, Potpora hranidbe u uzgoju svinja, Subvencija nabave traktora i priključaka za traktore, Subvencija nabave opreme za natapanje, Subvencija nabave nove opreme u govedarstu, kozarstvu – muzilice i miješalice za hranu, Interventna  sredstva.

Poljoprivredni proizvođači trebaju do 31.03.2019. godine ažurirati podatke u Registru poljoprivrednih gospodarstava i Registru klijenata koji se vodi u općinskim/gradskim službama. Obzirom da se bliži krajnji rok za prijavu podataka u RPG/RK, sugeriramo poljoprivrednim proizvođačima da izvrše sve potrebne prethodne radnje kako bi mogli aplicirati za županijske novčane potpore. Dakle, do propisanog roka 31.03.2019. godine potrebno je  izvršiti ažuriranje i prijaviti eventualne promjene koje moraju biti evidentirane u Registru (RPG/RK).

Napominjemo, kako je klijent (poljoprivredno gospodarstvo) koji se bavi biljnom i/ili animalnom proizvodnjom dužan prijaviti nastale promjene – promjene broja bankovnog računa i banke, promjenu nositelja poljoprivrednog gospodarstva, broja članova gospodarstva, osnovnih podataka (adresa, kontakt telefon, organizacijski oblik i dr.), posjede, korištenje  – površine koje se planiraju koristiti i planirane kulture, te brojno stanje stoke/košnica, dokumente u RPG/RK najkasnije do 31.03.2019. godine. Podaci vezani za zemljište prijavljeni u RPG/RK i evidentirani na Listi korištenja (Detaljni prikaz biljnih usjeva na posjedima), kao i podaci vezani za stočni fond prijavljeni u RPG/RK i evidentirani na Listi stoke (Detaljni prikaz stočnog fonda) moraju se slagati sa planiranom poljoprivrednom kulturom, odnosno planiranim brojčanim stanjem stočnog fonda na poljoprivrednom gospodarstvu na terenu. Podaci u RPG/RK moraju imati temelj u priloženoj skeniranoj dokumentaciji za svakog klijenta koja treba biti čitka i vidljiva.

Klijent (poljoprivredno gospodarstvo) upisan u RPG/RK u 2019. godini dužan je imati potpune i točne podatke (osnovne podatke – bankovni račun, banka i dr., članovi, posjedi, korištenje, stoka, dokumenti) i imati temelj u priloženoj skeniranoj dokumentaciji koja treba biti čitka i vidljiva.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE HNŽ-K

22. srpnja 2019. Pregleda

Preporuka za voćare, 20.03.2019.

U cilju smanjenja potencijalne infekcije uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis), nasade jabuka i krušaka trebalo bi zaštititi primjenom jednog od bakrenih pripravaka: Bordoška juha, Champion WG 50, Nordox 75 WG, Neoram WG, Cupra, Cuprablau-Z i sl. uz dodatak mineralnih ulja (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Promanal neu, Ovipron top ili Ovitex). Moguće je koristiti i gotove tvorničke kombinacije bakra i mineralnog ulja trgovačkih naziva Crveno ulje, Modro ulje ili Red Fox. Tretiranje obaviti uz povećan utrošak škropiva.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

22. srpnja 2019. Pregleda

Preporuka za vinogradare, 25.02.2019.

Nakon obavljene rezidbe vinogradarima preporučamo da izvrše zaštitu svojih nasada od uzročnika bolesti crne pjegavosti vinove loze (Phomopsis viticola).U tu svrhu može se koristiti jedan od dozvoljenih pripravaka na osnovi bakra: (Cuprablau-Z, Champion, Champion Flow SC, Bordoška juha 20 WP, Neoram WG, Nordox 75 WG, Cuprocaffaro 50 WP i dr.). 

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

22. srpnja 2019. Pregleda

Preporuka za maslinare, 25.02.2019.

Nakon obavljene rezidbe maslinarima preporučamo zaštitu od uzročnika bolesti paunovo oko (Spilocea oleagina). U tu svrhu može se koristiti jedan od dozvoljenih pripravaka na osnovi bakra: (Cuprablau-Z, Champion, Champion Flow SC, Bordoška juha 20 WP, Neoram WG, Nordox 75 WG, Cuprocaffaro 50 WP i dr.).  Ukoliko su listovi masline već zaraženi paunovim okom može doći do pojave „šoka bakra“, što se manifestira otpadanjem zaraženih listova. Tretiranje samo ubrzava otpadanje zaraženih i oslabljenih listova, što u stvari i ne predstavlja neku štetu. Navedena sredstva djeluju i na uzročnika bolesti raka masline (Pseudomonas savastanoiSmith.) koji može predstavljati opasnost za mehanički oštećena stabla odnosno stabla kod kojih je pod utjecajem niskih temperatura došlo do oštećenja u vidu pucanja kore.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

22. srpnja 2019. Pregleda

Preporuka za voćare, 25.02.2019.

Zimska zaštita predstavlja obveznu mjeru koja se provodi u voćnjacima. Nakon završetka rezidbe u nasadima koštićavog voća (breskva, marelica, šljiva, trešnja, višnja i dr.), a prije kretanja vegetacije (do otvaranja pupova) treba pristupiti preventivnom zimskom tretiranju koje se obavlja pripravcima na osnovi bakra (Cuprablau-Z, Champion, Champion Flow SC, Bordoška juha 20 WP, Neoram WG, Nordox 75 WG, Cuprocaffaro 50 WP i dr.). Radi istodobnog suzbijanja prezimljujućih oblika štetnika navedenim pripravcima poželjno je dodati mineralno ulje (Bijelo ulje EC ili Mineralno svijetlo ulje EC). Moguće je koristiti i gotove tvorničke kombinacije bakra i mineralnog ulja trgovačkih naziva Crveno ulje ili Modro ulje. Poglavito je važno pravodobno zaštititi nasade bresaka od uzročnika kovrčavosti lista (Taphrina deformans). Tretiranje treba obaviti u danima bez oborina i vjetra, uz povećani utrošak škropiva, odnosno većom koncentracijom (plavo kupanje voćaka).

 

Sredstva treba koristiti prema uputama proizvođača!

22. srpnja 2019. Pregleda
Scroll to top