Ministar Mario Jurica sa suradnicima posjetio općinu Jablanica

Ministar Mario Jurica boravio je sa svojim suradnicima u radnom posjetu općini Jablanica i susreo se s općinskim  načelnikom Damirom Šabanovićem. Tijekom sastanka razgovaralo se o aktualnim pitanjima iz djelokruga ministarstva te mogućnostima sufinanciranja projekata na području općine Jablanica iz sredstava vodnih naknada, projekta prenamjene zemljišta i izrade elaborata,  zaštiti od štetnog utjecaja voda, problemu pasa lutalica kao i koncesiji za lovište.

-Moj razlog obilaska jedinica lokalne samouprave je taj  što imamo trenutno u planu pripremu programa utroška sredstava od vodnih naknada koji idu preko jedinica lokalne samouprave i program utroška sredstava od promjene namjene zemljišta tako da želimo čuti i prijedloge općinskih i gradskih razina jer oni su ipak ti koji imaju neki bolji pogled na koji način plasirati ta sredstva. Ovim posjetima želimo poboljšati i unaprijediti suradnju resornog ministarstva sa svim općinama i gradovima naše Županije – kazao je ministar Jurica u izjavi za medije.

 Načelnik Damir Šabanović zahvalivši ministru na dolasku, pohvalio je inicijativu kojom će se zajedničkom suradnjom odrediti prioriteti lokalnih zajednica u području poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

 

Ministar Mario Jurica sa suradnicima posjetio općinu Jablanica

Ministar Mario Jurica boravio je sa svojim suradnicima u radnom posjetu općini Jablanica i susreo se s općinskim  načelnikom Damirom Šabanovićem. Tijekom sastanka razgovaralo se o aktualnim pitanjima iz djelokruga ministarstva te mogućnostima sufinanciranja projekata na području općine Jablanica iz sredstava vodnih naknada, projekta prenamjene zemljišta i izrade elaborata,  zaštiti od štetnog utjecaja voda, problemu pasa lutalica kao i koncesiji za lovište.

-Moj razlog obilaska jedinica lokalne samouprave je taj  što imamo trenutno u planu pripremu programa utroška sredstava od vodnih naknada koji idu preko jedinica lokalne samouprave i program utroška sredstava od promjene namjene zemljišta tako da želimo čuti i prijedloge općinskih i gradskih razina jer oni su ipak ti koji imaju neki bolji pogled na koji način plasirati ta sredstva. Ovim posjetima želimo poboljšati i unaprijediti suradnju resornog ministarstva sa svim općinama i gradovima naše Županije – kazao je ministar Jurica u izjavi za medije.

 Načelnik Damir Šabanović zahvalivši ministru na dolasku, pohvalio je inicijativu kojom će se zajedničkom suradnjom odrediti prioriteti lokalnih zajednica u području poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

 

    KONTAKTIRAJTE NAS

    aa

    Scroll to top