Preporuka za nasade stradale od mraza

Obzirom da je posljednjih dana došlo do naglog pada temperatura zraka primijećena su oštećenja na mladim  izdancima, pa i cvastima. Za oporavak biljke preporučuje se koktel hranjiva i aminokiselina na lokalitetima na kojima je bilo oštećenja od mraza. Ovo se može sinkronizirati sa redovitom zaštitom, ali zaštitno sredstvo, aminokiseline i hranjiva moraju biti međusobno kompatibilni.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!

Preporuka za nasade stradale od mraza

Obzirom da je posljednjih dana došlo do naglog pada temperatura zraka primijećena su oštećenja na mladim  izdancima, pa i cvastima. Za oporavak biljke preporučuje se koktel hranjiva i aminokiselina na lokalitetima na kojima je bilo oštećenja od mraza. Ovo se može sinkronizirati sa redovitom zaštitom, ali zaštitno sredstvo, aminokiseline i hranjiva moraju biti međusobno kompatibilni.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!

    KONTAKTIRAJTE NAS

    aa

    Scroll to top