Preporuka vinogradarima za zaštitu vinove loze

Nestabilne vremenske prilike pogoduju infekcijama uzročnicima plamenjače (Plasmopara viticola), zbog čega je potrebno, čim to vremenski uvjeti dozvole, izvršiti zaštitu vinograda. Za zaštitu se može koristiti jedan od sljedećih pripravaka: Ridimol Gold MZ Pepite, Forum star, Pergado F, Fantic F, Galben F, Mikal Flash, Mikal Premium F, Alfil Duplo ili bilo koje drugo sredstvo za ovu namjenu. Treba napomenuti kako su cvasti vinove loze u ovoj fenofazi posebice otvorene za infekciju od plamenjače, što može prouzročiti njihovo potpuno propadanje. Stoga je jako bitno upravo sada provesti kvalitetnu (preventivnu) zaštitu.

Napomena:

Pravovremenosti tretiranja je puno bitnija od izbora sredstva za zaštitu!

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača! 

 

Preporuka vinogradarima za zaštitu vinove loze

Nestabilne vremenske prilike pogoduju infekcijama uzročnicima plamenjače (Plasmopara viticola), zbog čega je potrebno, čim to vremenski uvjeti dozvole, izvršiti zaštitu vinograda. Za zaštitu se može koristiti jedan od sljedećih pripravaka: Ridimol Gold MZ Pepite, Forum star, Pergado F, Fantic F, Galben F, Mikal Flash, Mikal Premium F, Alfil Duplo ili bilo koje drugo sredstvo za ovu namjenu. Treba napomenuti kako su cvasti vinove loze u ovoj fenofazi posebice otvorene za infekciju od plamenjače, što može prouzročiti njihovo potpuno propadanje. Stoga je jako bitno upravo sada provesti kvalitetnu (preventivnu) zaštitu.

Napomena:

Pravovremenosti tretiranja je puno bitnija od izbora sredstva za zaštitu!

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača! 

 

    KONTAKTIRAJTE NAS

    aa

    Scroll to top