Kontrola provedbe epidemioloških mjera

S obzirom na pogoršanje epidemiološke situacije i eventualni prijenos bolesti COVID-19  u proteklih nekoliko mjeseci, a radi prilagođavanja epidemioloških mjera na način ostvarenja najveće moguće razine zaštite zdravlja i života stanovništva, Vlada HNŽ/K je 12. ožujka 2021. godine donijela  Zaključak  broj 01-1-02-651/21 i Rješenje o ovlaštenju za postupanje u predmetima sanitarnog inspektora kojim su se ovlastili inspektori Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K da vrše kontrolu provedbe epidemioloških mjera u svim općinama na području Hercegovačko-neretvanske županije.

U razdoblju od dana donošenja Rješenja 24. ožujka 2021. godine pa do 14. svibnja 2021. godine županijski inspektori MPŠV HNŽ/K izvršili su kontrolu provedbe epidemioloških mjera nad 237 poslovnih subjekata.  Županijski inspektori MPŠV su u tom periodu izvršili nadzor u svim općinama Hercegovačko-neretvanske županije u poslovnim subjektima iz svoje nadležnosti.

Inspekcijskim  nadzorom utvrđeno je da su se kontrolirani subjekti u većini slučajeva pridržavali svih preporučenih epidemioloških mjera. Međutim, u pojedinim poslovnim subjektima preporučene mjere nisu bile u potpunosti poštivane. Naime, zatečeni su djelatnici koji nisu nosili maske za lice ili su ih nosili nepravilno te dezinfekcijska sredstva za kupce nisu bila na dovoljno uočljivom mjestu. Svi poslovni subjekti koji su zatečeni u nepoštivanju naredbi i preporuka Kriznog stožera usmeno su opomenuti te im je naloženo da otklone navedene nedostatke i u potpunosti počnu poštivati preporučene epidemiološke mjere.

Također, od strane građana, odnosno gostiju/kupaca koji su se zatekli u kontroliranim objektima, bilo je kršenja epidemioloških mjera u više navrata. To su najčešće bile situacije gdje gosti/kupci uopće nisu nosili masku za lice ili su je nosili nepravilno te preporučena fizička distanca od dva metra u zatvorenom prostoru između ljudi nije bila zadovoljena. Stoga je usmenim putem vlasnicima naloženo da se moraju strogo pridržavati svih propisanih mjera te da ne smiju puštati goste/kupce u objekt ukoliko isti ne poštuju sve epidemiološke mjere.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K još jednom poziva sve građane da se savjesno i odgovorno ponašaju te da poštuju sve propisane mjere  Kriznog stožera Ministarstva zdravstva kako bi se širenje korona virusa u potpunosti spriječilo te kako bi sačuvali svoje zdravlje ali i zdravlje svojih bližnjih.

 

Kontrola provedbe epidemioloških mjera

S obzirom na pogoršanje epidemiološke situacije i eventualni prijenos bolesti COVID-19  u proteklih nekoliko mjeseci, a radi prilagođavanja epidemioloških mjera na način ostvarenja najveće moguće razine zaštite zdravlja i života stanovništva, Vlada HNŽ/K je 12. ožujka 2021. godine donijela  Zaključak  broj 01-1-02-651/21 i Rješenje o ovlaštenju za postupanje u predmetima sanitarnog inspektora kojim su se ovlastili inspektori Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K da vrše kontrolu provedbe epidemioloških mjera u svim općinama na području Hercegovačko-neretvanske županije.

U razdoblju od dana donošenja Rješenja 24. ožujka 2021. godine pa do 14. svibnja 2021. godine županijski inspektori MPŠV HNŽ/K izvršili su kontrolu provedbe epidemioloških mjera nad 237 poslovnih subjekata.  Županijski inspektori MPŠV su u tom periodu izvršili nadzor u svim općinama Hercegovačko-neretvanske županije u poslovnim subjektima iz svoje nadležnosti.

Inspekcijskim  nadzorom utvrđeno je da su se kontrolirani subjekti u većini slučajeva pridržavali svih preporučenih epidemioloških mjera. Međutim, u pojedinim poslovnim subjektima preporučene mjere nisu bile u potpunosti poštivane. Naime, zatečeni su djelatnici koji nisu nosili maske za lice ili su ih nosili nepravilno te dezinfekcijska sredstva za kupce nisu bila na dovoljno uočljivom mjestu. Svi poslovni subjekti koji su zatečeni u nepoštivanju naredbi i preporuka Kriznog stožera usmeno su opomenuti te im je naloženo da otklone navedene nedostatke i u potpunosti počnu poštivati preporučene epidemiološke mjere.

Također, od strane građana, odnosno gostiju/kupaca koji su se zatekli u kontroliranim objektima, bilo je kršenja epidemioloških mjera u više navrata. To su najčešće bile situacije gdje gosti/kupci uopće nisu nosili masku za lice ili su je nosili nepravilno te preporučena fizička distanca od dva metra u zatvorenom prostoru između ljudi nije bila zadovoljena. Stoga je usmenim putem vlasnicima naloženo da se moraju strogo pridržavati svih propisanih mjera te da ne smiju puštati goste/kupce u objekt ukoliko isti ne poštuju sve epidemiološke mjere.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K još jednom poziva sve građane da se savjesno i odgovorno ponašaju te da poštuju sve propisane mjere  Kriznog stožera Ministarstva zdravstva kako bi se širenje korona virusa u potpunosti spriječilo te kako bi sačuvali svoje zdravlje ali i zdravlje svojih bližnjih.

 

    KONTAKTIRAJTE NAS

    aa

    Scroll to top