Mjesec: svibanj 2021.

Program mjera detektiranja mikrobiološke ispravnosti namirnica životinjskog podrijetla i briseva radnih površina i osoblja u kontaktu s hranom i njegovo provođenje u HNŽ/K u 2021. godini

Program Detekcije Veterina

 

Program Mjera

28. svibnja 2021. Pregleda

Preporuka za zaštitu vinove loze od plamenjače i pepelnice

Vremenske prilike pogoduju infekcijama uzročnicima plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator) zbog čega je potrebno izvršiti zaštitu vinograda. Za zaštitu od plamenjače može se koristiti jedan od pripravaka: Ridomil Gold MZ Pepite, Forum star, Pergado F, Fantic F, Galben F, Mikal Flash, Mikal Premium F, Alfil Duplo i dr.  Za zaštitu od pepelnice koristiti jedan od pripravaka: Postalon SC, Talendo, Vivando, Stroby DF, Falcon EC 460, Indar 5 EW, Domark 40 ME, Nativo WG, Dynali i sl.

Treba naglasiti kako su cvasti vinove loze u ovoj fenofazi posebice otvorene za infekciju od pepelnice, čiji simptomi bi se tek kasnije ispoljili. Stoga je jako bitno upravo sada provesti kvalitetnu (preventivnu) zaštitu od pepelnice. Osim kemijske zaštite jako bitno je uraditi radikalnu pljevidbu, posebice u zoni cvasti. Prozračnost će smanjiti infekciju i u velikoj mjeri doprinijeti oplodnji.

Napominjemo kako su nabrojana samo neka zaštitna sredstva, te da se mogu koristiti bilo koja ove namjene. Pravovremenost tretiranja je puno bitnija od izbora sredstva za zaštitu bilja.

 

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

 

25. svibnja 2021. Pregleda

Kontrola provedbe epidemioloških mjera

S obzirom na pogoršanje epidemiološke situacije i eventualni prijenos bolesti COVID-19  u proteklih nekoliko mjeseci, a radi prilagođavanja epidemioloških mjera na način ostvarenja najveće moguće razine zaštite zdravlja i života stanovništva, Vlada HNŽ/K je 12. ožujka 2021. godine donijela  Zaključak  broj 01-1-02-651/21 i Rješenje o ovlaštenju za postupanje u predmetima sanitarnog inspektora kojim su se ovlastili inspektori Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K da vrše kontrolu provedbe epidemioloških mjera u svim općinama na području Hercegovačko-neretvanske županije.

U razdoblju od dana donošenja Rješenja 24. ožujka 2021. godine pa do 14. svibnja 2021. godine županijski inspektori MPŠV HNŽ/K izvršili su kontrolu provedbe epidemioloških mjera nad 237 poslovnih subjekata.  Županijski inspektori MPŠV su u tom periodu izvršili nadzor u svim općinama Hercegovačko-neretvanske županije u poslovnim subjektima iz svoje nadležnosti.

Inspekcijskim  nadzorom utvrđeno je da su se kontrolirani subjekti u većini slučajeva pridržavali svih preporučenih epidemioloških mjera. Međutim, u pojedinim poslovnim subjektima preporučene mjere nisu bile u potpunosti poštivane. Naime, zatečeni su djelatnici koji nisu nosili maske za lice ili su ih nosili nepravilno te dezinfekcijska sredstva za kupce nisu bila na dovoljno uočljivom mjestu. Svi poslovni subjekti koji su zatečeni u nepoštivanju naredbi i preporuka Kriznog stožera usmeno su opomenuti te im je naloženo da otklone navedene nedostatke i u potpunosti počnu poštivati preporučene epidemiološke mjere.

Također, od strane građana, odnosno gostiju/kupaca koji su se zatekli u kontroliranim objektima, bilo je kršenja epidemioloških mjera u više navrata. To su najčešće bile situacije gdje gosti/kupci uopće nisu nosili masku za lice ili su je nosili nepravilno te preporučena fizička distanca od dva metra u zatvorenom prostoru između ljudi nije bila zadovoljena. Stoga je usmenim putem vlasnicima naloženo da se moraju strogo pridržavati svih propisanih mjera te da ne smiju puštati goste/kupce u objekt ukoliko isti ne poštuju sve epidemiološke mjere.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K još jednom poziva sve građane da se savjesno i odgovorno ponašaju te da poštuju sve propisane mjere  Kriznog stožera Ministarstva zdravstva kako bi se širenje korona virusa u potpunosti spriječilo te kako bi sačuvali svoje zdravlje ali i zdravlje svojih bližnjih.

 

14. svibnja 2021. Pregleda

Preporuka vinogradarima za zaštitu vinove loze

Nestabilne vremenske prilike pogoduju infekcijama uzročnicima plamenjače (Plasmopara viticola), zbog čega je potrebno, čim to vremenski uvjeti dozvole, izvršiti zaštitu vinograda. Za zaštitu se može koristiti jedan od sljedećih pripravaka: Ridimol Gold MZ Pepite, Forum star, Pergado F, Fantic F, Galben F, Mikal Flash, Mikal Premium F, Alfil Duplo ili bilo koje drugo sredstvo za ovu namjenu. Treba napomenuti kako su cvasti vinove loze u ovoj fenofazi posebice otvorene za infekciju od plamenjače, što može prouzročiti njihovo potpuno propadanje. Stoga je jako bitno upravo sada provesti kvalitetnu (preventivnu) zaštitu.

Napomena:

Pravovremenosti tretiranja je puno bitnija od izbora sredstva za zaštitu!

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača! 

 

12. svibnja 2021. Pregleda

Ministar Jović boravio u radnom posjetu Općini Jablanica

Ministar  poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K Donko  Jović boravio je u utorak u radnom posjetu Općini Jablanica. Na sastanku, čiji je domaćin bio načelnik Damir Šabanović, razgovaralo se o raspodjeli namjenskih sredstava-vodnih doprinosa, o projektima koje će kandidirati Općina Jablanica, koncesijama, programu korištenja poljoprivrednog zemljišta  i poticajima u poljoprivrednoj proizvodnji. Poseban naglasak  ministar Jović je  stavio na Strategiju ruralnog razvitka koja je u fazi izrade, kao jednoga  od važnijih planskih dokumenata ove županije/kantona. Ministar Jović predstavio je  tri zakona koja su u proceduri usvajanja u HNŽ/K: Zakon o šumama, Zakon o poljoprivrednom zemljištu  i  Zakon o slatkovodnom ribarstvu. Sastanku je nazočila i stručna savjetnica u Upravi za vode,  gđa Amra Dervišbegović.

 

5. svibnja 2021. Pregleda

aa

Scroll to top