Preporuka vinogradarima: Zaštita vinograda od plamenjače

Uređaji na terenu pokazuju kako još uvijek postoje iznimno povoljni uvjeti za razvoj plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) zbog čega je potrebno ponovno, čim to omoguće vremenski uvjeti, izvršiti zaštitu vinograda. Za zaštitu se može koristiti jedan od pripravaka: Ridomil Gold R, Forum star, Pergado F, Fantic F, Galben F, Mikal Flash, Mikal Premium F,  Orondis ili bilo koje drugo sredstvo za ovu namjenu.  Treba napomenuti kako su cvasti vinove loze u ovoj fenofazi posebice otvorene za infekciju plamenjačom, što može prouzročiti njihovo potpuno propadanje.  Stoga je jako bitno upravo sada provesti kvalitetnu (preventivnu) zaštitu.

*Napomena:

Pravovremenost tretiranja je puno bitnija od izbora sredstva za zaštitu!

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!

 

Preporuka vinogradarima: Zaštita vinograda od plamenjače

Uređaji na terenu pokazuju kako još uvijek postoje iznimno povoljni uvjeti za razvoj plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) zbog čega je potrebno ponovno, čim to omoguće vremenski uvjeti, izvršiti zaštitu vinograda. Za zaštitu se može koristiti jedan od pripravaka: Ridomil Gold R, Forum star, Pergado F, Fantic F, Galben F, Mikal Flash, Mikal Premium F,  Orondis ili bilo koje drugo sredstvo za ovu namjenu.  Treba napomenuti kako su cvasti vinove loze u ovoj fenofazi posebice otvorene za infekciju plamenjačom, što može prouzročiti njihovo potpuno propadanje.  Stoga je jako bitno upravo sada provesti kvalitetnu (preventivnu) zaštitu.

*Napomena:

Pravovremenost tretiranja je puno bitnija od izbora sredstva za zaštitu!

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!

 

    KONTAKTIRAJTE NAS

    aa

    Scroll to top