Produženi krajnji rokovi za prijavu na tri otvorena javna poziva projekta EU4AGRI i EU4BusinessRecovery

EU4Agri i Eu4BusinessRecovery obavještavaju sve zainteresirane kako su produženi rokovi za prijavu na tri otvorena javna poziva. Riječ je o Javnom pozivu potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, Javnom pozivu potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju inovacija i informacijsko-komunikacijskih tehnologija u poljoprivredno-prehrambeni sektor i Javnom pozivu za podršku investicijama namijenjenim ubrzanoj digitalizaciji primarne poljoprivredne proizvodnje.

Detaljnije informacije o svakom od navedenih javnih poziva, način prijave i rokove za prijavu donosim Vam u Dokumentima.

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekt Europske unije vrijedan 20.25 milijuna eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekt
provode i sufinanciraju Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

Dokumenti:

– Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

– Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju inovacija i informacijsko-komunikacijskih tehnologija u poljoprivredno-prehrambeni sektor

– Javni poziv za podršku investicijama namijenjenih ubrzanoj digitalizaciji primarne poljoprivredne proizvodnje

Produženi krajnji rokovi za prijavu na tri otvorena javna poziva projekta EU4AGRI i EU4BusinessRecovery

EU4Agri i Eu4BusinessRecovery obavještavaju sve zainteresirane kako su produženi rokovi za prijavu na tri otvorena javna poziva. Riječ je o Javnom pozivu potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, Javnom pozivu potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju inovacija i informacijsko-komunikacijskih tehnologija u poljoprivredno-prehrambeni sektor i Javnom pozivu za podršku investicijama namijenjenim ubrzanoj digitalizaciji primarne poljoprivredne proizvodnje.

Detaljnije informacije o svakom od navedenih javnih poziva, način prijave i rokove za prijavu donosim Vam u Dokumentima.

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekt Europske unije vrijedan 20.25 milijuna eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekt
provode i sufinanciraju Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

Dokumenti:

– Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

– Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju inovacija i informacijsko-komunikacijskih tehnologija u poljoprivredno-prehrambeni sektor

– Javni poziv za podršku investicijama namijenjenih ubrzanoj digitalizaciji primarne poljoprivredne proizvodnje

    KONTAKTIRAJTE NAS

    aa

    Scroll to top