Poljoprivreda

Obrazac prijave na Javni poziv za raspodjelu namjenskih sredstava za zaštitu i unapređenje ribarstva

Obrazac Prijave Na Javni Poziv Hrv. Jezik

Obrazac Prijave Na Javni Poziv Bos. Jezik

19. prosinca 2019. Pregleda

Javni poziv o raspodjeli namjenskih sredstava za zaštitu i unapređenje ribarstva

Javni Poziv O Raspodjeli Namjenskih Sredstava Hrv. Jezik

Javni Poziv O Raspodjeli Namjenskih Sredstava Bos. Jezik

19. prosinca 2019. Pregleda

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za raspodjelu namjenskih sredstava za zaštitu i unapređenje ribarstva

Odluka O Raspisivanju Javnog Poziva Hrv. Jezik

Odluka O Raspisivanju Javnog Poziva Bos. Jezik

19. prosinca 2019. Pregleda

Odluka o usvajanju projekta Karta uporabne vrijednosti zemljišta na području HNŽ-K, 9.10.2012.god.

Odluka O Usvajanju Projekta Karta Uporabne Vrijednosti Zemljišta Na Području HNŽ K, 9.10.2012.god.

11. rujna 2019. Pregleda

Odluka o obračunu katastarskog prihoda od zemljišta (Sl.l.RBiH, 3794)

Odluka O Obračunu Katastarskog Prihoda Od Zemljišta (Sl.l.RBiH, 3794)

11. rujna 2019. Pregleda

Odluka o davanju sug. jedinicama lok. samouprave u kojima nije konstituirano Općin-Gradsko vij. za dodjelom koncesije (N.n.HNŽ-K 0717)

Odluka O Davanju Sug. Jedinicama Lok. Samouprave U Kojima Nije Konstituirano Općin Gradsko Vij. Za Konce

11. rujna 2019. Pregleda

Odluka o davanju saglasnosti Općinskom vijeću Stolac za preuzimanje uloge koncesora za polj.zem.u drž.vl. (N.n.HNŽ-K 0516)

Odluka O Davanju Saglasnosti Općinskom Vijeću Stolac Za Preuzimanje Uloge Koncesora Za Polj.zem.u Dr.vl.

11. rujna 2019. Pregleda

Odluka o davanju saglasnosti Općinskom vijeću Čitluk za pristupanje dodjeli koncesije na polj.zem.u drž.vl. (N.n.HNŽ-K 0316)

Odluka O Davanju Saglasnosti Općinskom Vijeću Čitluk Za Pristupanje Dodjeli Koncesije Na Polj.zem.u Dr.vl

11. rujna 2019. Pregleda

Odluka o davanju saglasnosti Općinskom vijeću Čapljina za pristupanje dodjeli koncesije na polj.zem. u drž.vl. (N.n.HNŽ-K 1017)

Odluka O Davanju Saglasnosti Općinskom Vijeću Čapljina Za Pristupanje Dodjeli Koncesije Na Polj.zem. U Dr.v

11. rujna 2019. Pregleda

Odluka o načinu utvrđivanja i rokovima plaćanja konces. naknade za korištenje polj.zem. (N.n.HNŽ-K 0214, 1116)

Odluka O Načinu Utvrđivanja I Rokovima Plaćanja Konces. Naknade Za Korištenje Polj.zem. (N.n.HNŽ K,0214)

Izmjena Odluka O Načinu I Rokovima Plaćanja Konces. Naknade Za Korištenje Polj.zem. (N.n.HNŽ K 1116)

11. rujna 2019. Pregleda
Scroll to top