Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

EU4AGRI Projekt koji zajednički implementiraju Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) i Češka razvojna agencija (CzDA), objavio je 05.04. 2022. godine novi Javi poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda vrijedan
3,2 miliona KM.
Na javni poziv se mogu prijaviti obrti, poduzetnici, zadruge i mikro, mala i srednja poduzeća, s projektima koji se isključivo odnose na proizvodnju proizvoda za ljudsku prehranu a u sklopu sektora: prerade voća, prerade gljiva, ljekovitog bilja, začinskog bilja, meda, vinarstva i prerade maslina, prerade povrća, prerade mlijeka, prerade mesa, prerade jaja, prerade i konzerviranje riba i prerade žitarica i industrijskog bilja.
Sredstva potpore po jednoj prijavi mogu iznositi od 30.000 KM do 350.000 KM i mogu se koristiti samo za financiranje prihvatljivih troškova (navedeni iznosi ne uključuju PDV). Maksimalan iznos tražene financijske podrške ne može biti veći od 70% prihoda ostvarenog u 2021. godini ili maksimalno 350.000 KM. Sufinanciranje mora biti novčano, te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir. Prijave će se podnositi putem online platforme javnipoziv.undp.ba.

Prijave se mogu podnijeti od 05. svibnja 2022. godine dok je krajnji rok 07. lipnja 2022. godine do 17:00 sati. Prijave podnesene kroz druge kanale (pošta ili email) se neće uzeti u razmatranje.

U cilju informiranja šireg kruga potencijalnih korisnika ovog javnog poziva, EU4AGRI planira organizaciju nekoliko informativnih sastanaka po gradovima i općinama na kojima bi prezentirao detalje ovog javnog poziva zainteresiranim osobama, vlasnicima zadruga, obrta, mikro, malih i srednjih poduzeća iz poljoprivredno-prehrambenog sektora, kao i konsultantima koji pripremaju prijave za javne pozive EU4AGRI projekta.
Informativni sastanak u Mostaru je planiran za 20.04. 2022. godine s početkom u 14.00 sati u Centru za kulturu Mostar na adresi Rade Bitange 13.

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

EU4AGRI Projekt koji zajednički implementiraju Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) i Češka razvojna agencija (CzDA), objavio je 05.04. 2022. godine novi Javi poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda vrijedan
3,2 miliona KM.
Na javni poziv se mogu prijaviti obrti, poduzetnici, zadruge i mikro, mala i srednja poduzeća, s projektima koji se isključivo odnose na proizvodnju proizvoda za ljudsku prehranu a u sklopu sektora: prerade voća, prerade gljiva, ljekovitog bilja, začinskog bilja, meda, vinarstva i prerade maslina, prerade povrća, prerade mlijeka, prerade mesa, prerade jaja, prerade i konzerviranje riba i prerade žitarica i industrijskog bilja.
Sredstva potpore po jednoj prijavi mogu iznositi od 30.000 KM do 350.000 KM i mogu se koristiti samo za financiranje prihvatljivih troškova (navedeni iznosi ne uključuju PDV). Maksimalan iznos tražene financijske podrške ne može biti veći od 70% prihoda ostvarenog u 2021. godini ili maksimalno 350.000 KM. Sufinanciranje mora biti novčano, te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir. Prijave će se podnositi putem online platforme javnipoziv.undp.ba.

Prijave se mogu podnijeti od 05. svibnja 2022. godine dok je krajnji rok 07. lipnja 2022. godine do 17:00 sati. Prijave podnesene kroz druge kanale (pošta ili email) se neće uzeti u razmatranje.

U cilju informiranja šireg kruga potencijalnih korisnika ovog javnog poziva, EU4AGRI planira organizaciju nekoliko informativnih sastanaka po gradovima i općinama na kojima bi prezentirao detalje ovog javnog poziva zainteresiranim osobama, vlasnicima zadruga, obrta, mikro, malih i srednjih poduzeća iz poljoprivredno-prehrambenog sektora, kao i konsultantima koji pripremaju prijave za javne pozive EU4AGRI projekta.
Informativni sastanak u Mostaru je planiran za 20.04. 2022. godine s početkom u 14.00 sati u Centru za kulturu Mostar na adresi Rade Bitange 13.

    KONTAKTIRAJTE NAS

    aa

    Scroll to top