Mjesec: travanj 2022.

Obavijest o županijskim potporama – Usvojen Program za 2022. godinu

Vlada HNŽ-K, na prijedlog Ministarstva, donijela je Odluku o usvajanju Programa  utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2022. godinu.

Program je dostupan  na  web stranici Ministarstva (www.mpsv-hnz-k.ba).

 

Odluka I Program Utroška Novčanih Sredstava Za Novčane Potpore 2022. Godine Hrv. Jezik

Odluka I Program Utroška Novčanih Sredstava Za Novčane Potpore 2022. Godine Bos. Jezik

27. travnja 2022. Pregleda

Preporuka za zaštitu od crne pjegavosti

Na sortama vinove loze koje su krenule i izboji su u prosjeku veličine 5 – 10 cm, vrijeme je zaštite od crne pjegavosti (Phomopsis viticola). Ova bolest, osim prskanja bakrenim pripravcima za koje smo dali preporuku prethodno, suzbija se upravo sada te ako se propusti ovaj tretman bolest može prouzrokovati probleme. Također, potrebno je tretiranje ponoviti nakon 7-10 dana radi kretanja novih izboja.

U tu svrhu može se koristiti jedan od sljedećih pripravaka:

 

 • Azoksistrobin + folpet (UNIVERSALIS), 0,20 %
 • Al fosetil + folpet (MIKAL FLASH), 0,3 %
 • Ditianon (DELAN PRO), 0,4 %
 • Folpet (SOLOFOL), 0,2 %
 • Metiram (POLYRAM DF), 0,2 %

 

 

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

26. travnja 2022. Pregleda

Obavijest o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne suglasnosti

26. travnja 2022. Pregleda

Javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu

 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje Javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Javni natječaj su pravne osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini te fizičke osobe sa sjedištem i prebivalištem u Bosni i Hercegovini – registrirane u poljoprivredi u skladu s nacionalnim propisima.

Pravne osobe mogu prijaviti programe i projekte za skupinu prioritetnih područja:

 • infrastrukturni programi/projekti i drugi programi/projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi ostanak, opstanak i povratak Hrvata u Bosni i Hercegovini,
 • izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture te zaštita i obnova spomenika kulture, kao i podrška najznačajnijim kulturnim manifestacijama,
 • potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku koja osiguravaju pravo na informiranje,
 • nabava knjiga i časopisa hrvatskih nakladnika za odgojno-obrazovne ustanove i javne knjižnice, te potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i časopisa od kulturološkog značenja,
 • izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, učeničkih i studentskih domova do sveučilišta) te izrada programa i projekata za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku,
 • izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih i socijalnih ustanova te nabava opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja,
 • potpora ratarstvu, stočarstvu, voćarstvu, maslinarstvu, vinogradarstvu, pčelarstvu, ribarstvu, kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja rasplodnog podmlatka uzgojno valjanih domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, izgradnja, adaptacija i opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata i drugih ulaganja u području poljoprivrede.

Fizičke osobe mogu prijaviti programe i projekte za skupinu prioritetnih područja – poljoprivreda:

 • potpora ratarstvu, stočarstvu, voćarstvu, maslinarstvu, vinogradarstvu, pčelarstvu, ribarstvu i to za operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva, kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja rasplodnog podmlatka domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, izgradnja, adaptacija i opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata i drugih ulaganja u području poljoprivrede.

Prednost u dobivanju financijske potpore imat će programi i projekti koji će proizvoditi dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim i fizičkim osobama iz Republike Hrvatske u smislu prekogranične suradnje, programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica, programi i projekti koji uključuju opstojnost i stabilnost ustanova te stvaranje i očuvanje radnih mjesta, kao i programi i projekti kod kojih je vidljiva jasna provedivost i održivost.

Prijava programa/projekata se obvezno podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Prije nego se e-prijavni obrazac konačno spremi i pošalje putem računalnog sustava (poveznica: https://eprijave-hrvatiizvanrh.gov.hr/), potrebno je preuzeti prilog Izjava prijavitelja o točnosti podataka za pravne osobe, odnosno Izjava prijavitelja o točnosti podataka i provedbi programa/projekta za fizičke osobe, ispisati te ovjeriti potpisom (osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe/fizičke osobe) i pečatom (ovjeravaju pravne osobe). Ovjereni dokument potrebno je učitati u sustav, a izvornik istoga pripremiti za slanje sukladno uputi niže.

Pravne osobe u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju ovjerenu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka, zajedno s potvrdama/uvjerenjima da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i/ili potvrdama/uvjerenjima o nekažnjavanju (izvornik ne stariji od 6 mjeseci). Fizičke osobe u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju ovjerenu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka i provedbi programa/projekta zajedno s potvrdom/uvjerenjem da se protiv prijavitelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i/ili potvrdu/uvjerenje o nekažnjavanju (izvornik ne stariji od 6 mjeseci).

Prethodno navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti preporučeno poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, s naznakom „za Javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu“.

Svu ostalu traženu dokumentaciju potrebno je učitati u sustav, prije nego se e-prijavni obrazac konačno spremi i pošalje putem računalnog sustava.

Upute za popunjavanje e-prijavnog obrasca, obrazac izjave o partnerstvu kao i ogledni primjerak Izjave prijavitelja o točnosti podataka za pravne osobe i ogledni primjerak Izjave prijavitelja o točnosti podataka i provedbi programa/projekata za fizičke osobe dostupni su u privitku.

Ukoliko ste se već registrirali i aktivirali Korisnički račun za prijavu na neki od ranijih natječaja/poziva putem računalnog sustava, s obzirom da je u primjeni nova aplikacija za prijavu, potrebno je ponovno provesti postupak registracije.

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i traje zaključno do 19. svibnja 2022. godine.

Dodatne informacije vezane uz podnošenje prijave možete dobiti radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati na brojevima telefona: +385 (0)1/6444-682, +385 (0) 1/6444-662 ili na e-mail adresu: [email protected]

25. travnja 2022. Pregleda

Preporuka za zaštitu nasada jabuka

U južnim općinama Županije, u elektronskim lovkama je uočen ulov jabučnog savijača (Cydia pomonella) zbog čega je nasade jabuka poželjno zaštititi jednim od pripravaka: Affirm, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG ili bilo kojim insekticidom za ovu namjenu.

Pobrojani su samo neki od zaštitnih sredstava kojih ima na tržištu. Mogu se koristiti bilo koji namijenjeni za suzbijanje spomenutog štetnika.

Napominjemo da su svi uzgajivači bilja koji koriste sredstva za zaštitu bilja, sukladno čl. 30. Zakona o mjerama za unaprjeđenje stočarstva FBiH (“Sl. novine FBiH” br.23/98), dužni da ne upotrebljavaju sredstva za zaštitu bilja koja su opasna za pčele u vrijeme kada postoji najveća opasnost za trovanje pčela (za vrijeme cvjetanja biljaka) i da najkasnije 48 sati prije uporabe sredstava na pogodan način o tome obavijeste držaoce pčela.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

19. travnja 2022. Pregleda

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

EU4AGRI Projekt koji zajednički implementiraju Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) i Češka razvojna agencija (CzDA), objavio je 05.04. 2022. godine novi Javi poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda vrijedan
3,2 miliona KM.
Na javni poziv se mogu prijaviti obrti, poduzetnici, zadruge i mikro, mala i srednja poduzeća, s projektima koji se isključivo odnose na proizvodnju proizvoda za ljudsku prehranu a u sklopu sektora: prerade voća, prerade gljiva, ljekovitog bilja, začinskog bilja, meda, vinarstva i prerade maslina, prerade povrća, prerade mlijeka, prerade mesa, prerade jaja, prerade i konzerviranje riba i prerade žitarica i industrijskog bilja.
Sredstva potpore po jednoj prijavi mogu iznositi od 30.000 KM do 350.000 KM i mogu se koristiti samo za financiranje prihvatljivih troškova (navedeni iznosi ne uključuju PDV). Maksimalan iznos tražene financijske podrške ne može biti veći od 70% prihoda ostvarenog u 2021. godini ili maksimalno 350.000 KM. Sufinanciranje mora biti novčano, te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir. Prijave će se podnositi putem online platforme javnipoziv.undp.ba.

Prijave se mogu podnijeti od 05. svibnja 2022. godine dok je krajnji rok 07. lipnja 2022. godine do 17:00 sati. Prijave podnesene kroz druge kanale (pošta ili email) se neće uzeti u razmatranje.

U cilju informiranja šireg kruga potencijalnih korisnika ovog javnog poziva, EU4AGRI planira organizaciju nekoliko informativnih sastanaka po gradovima i općinama na kojima bi prezentirao detalje ovog javnog poziva zainteresiranim osobama, vlasnicima zadruga, obrta, mikro, malih i srednjih poduzeća iz poljoprivredno-prehrambenog sektora, kao i konsultantima koji pripremaju prijave za javne pozive EU4AGRI projekta.
Informativni sastanak u Mostaru je planiran za 20.04. 2022. godine s početkom u 14.00 sati u Centru za kulturu Mostar na adresi Rade Bitange 13.

15. travnja 2022. Pregleda

Obavijest o podnošenju zahtjeva za izdavanje prethodne vodne suglasnosti

12. travnja 2022. Pregleda

Ministar Donko Jović sudjelovao na konferenciji „Brendiranje turističke destinacije južni Jadran – dolina Neretve i regionalno povezivanje“

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a Donko Jović sudjelovao je na konferenciji „Brendiranje turističke destinacije južni Jadran – dolina Neretve i regionalno povezivanje“ koja je održana u okviru Mostarskoga ekonomskog foruma (MEF) u Mostaru.

Pozdravnim govorom nazočnima se obratio predsjednik Vlade HNŽ-a dr. sc. Nevenko Herceg iskazavši zadovoljstvo što je Vlada Hercegovačko-neretvanske županije uspjela upriličiti još jedan događaj koji će označiti prekretnicu i pokrenuti kotač promjena te je naglasio kako Vlada ostaje snažno na tragu pružanja pune potpore turizmu, obnovi i razvitku lokalnih turističkih organizacija, za što je nedavno usvojen i zakonski okvir.

Nazočnima su se obratile i ministrica turizma i športa Republike Hrvatske dr. sc. Nikolina Brnjac i  ministrica okoliša i turizma FBiH dr.sc. Edita Đapo, dok su o konkretnoj temi više govorili ugledni panelisti.

Ministar Jović je rekao kako je uvezivanje poljoprivrede s turizmom, ekologijom i kulturnom baštinom jedna od stvari na kojoj je koncipirana Strategija ruralnog razvitka HNŽ-a za razdoblje 2021. do 2027. godine, a usvojena je prije nekoliko dana. „To je značajan korak i dobar temelj ako želimo razvijati ovu djelatnost, a vrlo bitno je povezivanje malih poljoprivrednih gospodarstava s velikim turističkim poduzećima kako bi se zaštitila i unaprijedila njihova djelatnost zajedničkim nastupom na turističkom tržištu“, istaknuo je ministar Jović.

Kada se govori o primjeni novih tehnologija u poljoprivredi ministar je spomenuo kako se u javnosti stvorio stereotip da je dolina Neretve veoma zagađena, ali su kroz implementaciju projekta PESCAR uvidjeli da ta zagađenost nije ni blizu onakva kakvom se predstavlja u javnosti.

„Stanovnike urbanih područja privlače otvoreni prostori, priroda i mir ruralnih područja, a to je upravo ono što im nudi naše podneblje. Lov, ribolov, park prirode Hutovo Blato i prirodna jezera Blidinje, Boračko i Blatačko, planine i riječni kanjoni nude kombinaciju planinskog, izletničkog, zimskog, sportsko-rekreacijskog, ruralnog turizma, uz to eko turizam, rafting na sjevernom području Konjica, foto safari i kanu safari na području općine Čapljina te gastro turizam, sve su to pokazatelji da možemo i moramo imati uspješno razvijenu turističku zajednicu“, zaključio je ministar Donko Jović.

Na konferenciji su također izlagali dekan ”Edward Bernays” Visoke škole za komunikacijski menadžment dr. sc. Damir Jugo, ravnatelj Instituta za turizam RH dr. sc. Damir Krešić i predsjednik Županijskoga odbora za razvitak HNŽ-a dr. sc. Damir Jerković.

Događaju je nazočio predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. sc.  Dragan Čović, značajan broj uglednika iz političkog i gospodarskog života te turistički djelatnici.

Konferenciju “Brendiranje turističke destinacije južni Jadran – dolina Neretve i regionalno povezivanje” organizirala je Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, Ministarstvo turizma i športa Republike Hrvatske i Turistički klaster Hercegovine.

7. travnja 2022. Pregleda

  KONTAKTIRAJTE NAS

  aa

  Scroll to top