Mjesec: studeni 2021.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima

Poljoprivrednim proizvođačima preporuča se da na svojim parcelama urade jesenju gnojidbu zemljišta kako bi u narednoj godini imali obiman, zdrav i kvalitetan prinos. Sam postotak pojedinih makro i mikro elemenata ovisi o postojećem stanju na parceli pa se prije svega preporuča obavljanje analize zemljišta i u skladu s njezinim rezultatima odredi optimalna osnovna gnojidba.

Prihvatljiv je i način da se u jesenskoj fazi mirovanja doda jedna, u praksi uobičajena, formulacija namijenjena pojedinim vrstama tla, odnosno pojedinim vrstama proizvodnje, s tim da se analiza tla obavi početkom vegetacije te, temeljem iste, provedu korekcije odnosno dopune prihrane. Ova druga opcija je čak i prihvatljivija, obzirom da su neka gnojiva (poput dušika) lako topiva i njihovo dodavanje u jesen bio bi čisti gubitak jer bi do početka vegetacije u velikom postotku bila isprana s parcele, pa čak i slučaju kad se radi o sporo topivim gnojivima. Uobičajena količina nekih ustaljenih formulacija je 400-600 kg/ha. Naravno, radi se samo o jednoj grubo određenoj količini, koja će biti korigirana nakon analize tla u proljeće, a sve u ovisnosti o vrsti proizvodnje.

Analiza tla je obvezna mjera u sustavima integrirane i ekološke proizvodnje. Sama analiza je skup više različitih kemijskih postupaka kojima se utvrđuje kako razina hranjivih elemenata u uzorku tla, tako i njegova kemijsko-fizikalno-biološka svojstva značajna za ishranu bilja. Rezultati analize tla daju odgovor na pitanje da li obaviti gnojidbu određene kulture, kojim gnojivom i u kojoj količini. Nadalje, analiza tla može ukazati na probleme koji se javljaju pri uzgoju uslijed nepovoljne reakcije tla, nakupljanja vodotopivih soli ili određenih hranjiva.

Što se tiče  organske komponente hranjiva, tu se preporuča obični zreli stajnjak u količini 25t/ha, ili peletirani u količini od 500-700 kg/ha. I jedna i druga opcija su dobar izbor, ali svaka od njih ima svojih prednosti i nedostataka.

29. studenoga 2021. Pregleda

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka2911

24. studenoga 2021. Pregleda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka 1611

16. studenoga 2021. Pregleda

Herceg: Puna potpora projektima zaštite prirode u HNŽ

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg i županijski ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Donko Jović primili su izaslanstvo neprofitne organizacije Svjetski fond za prirodu (WWF) Adria koju su predvodili izvršna direktorica WWF-a Nataša Kalauz i direktor Udruge ”Dinarica”, ujedno i zastupnik WWF Adria u BiH Đorđe Stefanović.

Tema razgovora bilo je upoznavanje s djelovanjem WWF Adria u BiH, osobito u HNŽ-u, s naglaskom na njihove aktualne projekte vezane za zaštitu prirode i čovjekova okoliša. Dotičući se projekta Gornjih horizonata i njegova utjecaja na sliv rijeke Neretve, poglavito na Bunu, Bunicu, Trebišnjicu, Trebižat, Hutovo blato i samu neretvansku deltu, naglasili su kako je nužno uključiti širu javnost i jedinice lokalne samouprave u javne rasprave o strateškim energetskim projektima i njihovom izravnom utjecaju na prirodu.

Uz poruku kako održivo korištenje prirodnih resursa mora biti jednim od prioriteta za BiH, potvrđena je obostrana spremnost na suradnju i međusobnu potporu u projektima zaštite prirodnog okružja, osobito rijeka i vlažnih staništa u HNŽ-u, u svjetlu činjenice da je slatkovodna biološka raznolikost danas globalno najugroženija.

 

vlada-hnz-k.ba

12. studenoga 2021. Pregleda

Preporuka za maslinare o zaštiti nasada nakon berbe

Zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu i zaštitu bilja HNŽ obavještava maslinare da je nakon završene berbe potrebno zaštititi svoje nasade od bolesti „paunovo oko“, kako bi se što više smanjio infektivni  prezimljujući potencijal bolesti te ujedno dezinficirale i zaštitile rane i oštećenja na stablima uzrokovane berbom. U tu svrhu od kemijskih pripravaka mogu se koristiti oni na bazi bakra (Cuprablau Z, Champion WP, Kocide DF, Nordox i dr.).Osim pripravaka na osnovi bakra mogu se koristiti i neki organski pripravci na bazi krezoksim-metila (Stroby WG), ali posve dobru zaštitu daju prije spomenuti fungicidi. Bakreni fungicidi preporučuju se za korištenje, jer dobro djeluju i na neke druge bolesti masline, kao što je „bakterijski rak“ i „patula“.

Napominjemo da je pravovremenost tretiranja puno bitnija od izbora sredstva kojim će se tretirati.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!

11. studenoga 2021. Pregleda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka 0811

8. studenoga 2021. Pregleda

aa

Scroll to top