Mjesec: prosinac 2020.

Odluku o odobravanju isplate novčane potpore – Interventna mjera – Potpora za držanje koka nesilica

ODLUKA ZA DODIJELU NOVČANE POTPORE INV. SR KOKA NESILICA HRVATSKI JEZIK

ODLUKA ZA DODIJELU NOVČANE PODRŠKE INV. SR KOKA NESILICA BOSANSKI JEZIK

22. prosinca 2020. Pregleda

Nastavljeno poribljavanje sliva rijeke Neretve, rame i akumulacijskih jezera

Županijska poljoprivredna inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, po završetku ribolovne sezone, nastavila je s provođenjem mjera stručnog inspekcijskog nadzora poribljavanja toka rijeke Neretve i njenih pritoka, rijeke Rame i akumulacijskih jezera te monitoring preuzimanja riblje mlađi iz ovlaštenih ribogojilišta.

Sportsko ribolovno turističko društvo „Ramske vode“ po programu za 2020. godinu je dana 4. studenoga poribilo rijeku Ramu i Ramsko jezero s 1.500 komada jezerske pastrve, dužine 20 cm i 4 000 komada kalifornijske pastrve dužine 10-15 cm. Isti dan je Udruženje sportskih ribolovaca „Neretva 1933“ Mostar pustilo u jezero Salakovac i Grabovicu  9 000 komada kalifornijske pastrve dužine 15-20 cm. Riblja mlađ za ova poribljavanja preuzeta je iz ribogojilišta „Riba Neretva“ d.d. Konjic.

Dana 5. studenoga 2020. godine izvršeno je poribljavanje ribolovnih voda sliva rijeke Neretve nizvodno od Mostara te između brane ha Salakovac i jezera Mostar te njenih pritoka, rijeke Bune, Bunice i Radobolje. Poribljavanje je vršeno s 22.200 komada mekousne pastrve veličine 5-10 cm, a riblja mlađ je preuzeta iz ribogojilišta „Laks“ u Blagaju.

Novčana sredstva za ovo poribljavanje osigurana su od strane JP EP HZ HB d.d. Mostar u skladu s utvrđenim obvezama po odobrenom Godišnjem programu unaprjeđenja ribarstva u ribolovnoj zoni Mostar za 2020. godinu, dok je JP Elektroprivreda BiH, Podružnica HE na Neretvi Jablanica, osigurala sredstva za poribljavanje jezera Salakovac i Grabovica.

  1. studenoga tekuće godine Udruženje sportskih ribolovaca „Neretva 1933“ Mostar poribilo je dva lokaliteta akumulacijskog jezera Grabovica i tri lokaliteta akumulacijskog jezera Salakovac s 5.500 komada šarana veličine 300 g. do 1000 g. Riblja mlađ šarana preuzeta je iz ribogojilišta „Laks Export-Import doo“ Blagaj.

25 000 komada šarana, veličine 250 g. do 1000 g. preuzetih iz ribogojilišta „Laks“ Salakovac dana 27.11. 2020. godine USR „Glavatica“ Jablanica pustilo je u rijeku Neretvu na više lokaliteta, dok je SRTD „Ramske vode“ par dana kasnije poribilo rijeku Ramu s 1.500 komada jezerske pastrve, dužine cca 20 cm. Mlađ za ovo poribljavanje preuzeto je iz ribogojilišta „Modena“d.o.o. u Glogošnici, Jablanica.

Prema važećim ribarskim osnovama i dostavljenim Godišnjim programima za poribljavanje, kao i sporazumima s ribolovnim društvima koja upravljaju slivom rijeke Neretve, JP Elektroprivreda BiH osigurala je novčana sredstva za navedena poribljavanja sliva toka rijeke Neretve i akumulacijskih jezera.

U ribolovnoj zoni Mostar za 2020. godinu na snazi je lovostaj, odnosno zabrana ulova ribe, u vremenskom periodu od 1.11.2020. do 31.3.2020 godine, jer je ovo period kad se riba mrijesti, a budući da se riba tijekom mriještenja pojačano hrani, lovostaj je uveden radi očuvanja prirodnog ribljeg fonda.

 

21. prosinca 2020. Pregleda

Rješenje o formiranju Kriznog stožera MPŠV HNŽ/K za provođenje mjera propisanih Kriznim planom pripravnosti i odgovora na pojavu bolesti uzrokovane novim koronavirusom COVID 19

Rješenje O Formiranju Kriznog Stožera MPŠV HNŽK Za Provođenje Mjera Propisanih Kriznim Planom Pripravnosti I Odgovora Na Pojavu Bolesti Uzrokovane Novim Koronavirusom COVID 19

Krizni Plan

 

 

18. prosinca 2020. Pregleda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 9/20

Direktni Sporazum 0 9

18. prosinca 2020. Pregleda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 08/20

Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuđača, Direktni Sporazum 08 20

17. prosinca 2020. Pregleda

Odluka – Animalna proizvodnja – Potpora hranidbe u uzgoju svinja

ODLUKA POTPORA HRANIDBE U UZGOJU SVINJA HRV. J.

ODLUKA PODRŠKA HRANIDBE U UZGOJU SVINJA BOS. J.

16. prosinca 2020. Pregleda

Odluka – Animalna proizvodnja – Potpora hranidbe u uzgoju krava prvotelki – rasplodne junice

ODLUKA POTPORA HRANIDBE U UZGOJU KRAVA PRVOTELKI RASPLODNE JUNICE HRV. J.

ODLUKA PODRŠKA HRANIDBE U UZGOJU KRAVA PRVOTELKI RASPLODNIE JUNICE BOS.J.

16. prosinca 2020. Pregleda

Odluka – Animalna proizvodnja – Potpora hranidbe u uzgoju goveda u sustavu krava-tele

ODLUKA POTPORA HRANIDBE U UZGOJU GOVEDA U SUSTAVU KRAVA TELE HRV. J.

ODLUKA PODRŠKA HRANIDBE U UZGOJU GOVEDA U SISTEMU KRAVA TELE BOS. J.

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE HRANIDBE U UZGOJU GOVEDA U SUSTAVU KRAVA TELE HRV. J.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE HRANIDBE U UZGOJU GOVEDA U SISTEMU KRAVA TELE BOS J.

16. prosinca 2020. Pregleda

Odluka – Animalna proizvodnja – Potpora hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu

ODLUKA POTPORA HRANIDBA U OVČARSTVU I KOZARSTVU HRV. J.

ODLUKA PODRŠKA HRANIDBA U OVČARSTVU I KOZARSTVU BOS. J.

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE POTPORA HRANIDBE U OVČARSTVU I KOZARSTVU HRV. J.

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE PODRŠKE HRANIDBE U OVČARSTVU I KOZARSTVU BOS. J.

16. prosinca 2020. Pregleda

Donesene Odluke o odobravanju isplate županijskih novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore – Animalna proizvodnja – Potpora hranidbe u stočarstvu u 2020.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K, donio je Odluke o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore – Animalna proizvodnja – Potpora hranidbe u stočarstvu u 2020. godini.

Sukladno Programu i Naputku za 2020. godinu odobrena je potpora za animalnu proizvodnju:

Potpora hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu, Potpora hranidbe u uzgoju goveda u sustavu krava-tele, Potpora hranidbe u uzgoju krava prvotelki – rasplodne junice i Potpora hranidbe u uzgoju svinja.

Odluke su dostupne na web stranici Vlade HNŽ-K i web stranici  Ministarstva, upućene   općinama/gradovima HNŽ-K na javnu objavu, što je istovremeno i obavijest svim podnositeljima zahtjeva za novčanu potporu.

ODLUKA POTPORA HRANIDBA U OVČARSTVU I KOZARSTVU HRV. J.

ODLUKA PODRŠKA HRANIDBA U OVČARSTVU I KOZARSTVU BOS. J.

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE POTPORA HRANIDBE U OVČARSTVU I KOZARSTVU HRV. J.

ODLUKA POTPORA HRANIDBE U UZGOJU KRAVA PRVOTELKI RASPLODNE JUNICE HRV. J.

ODLUKA PODRŠKA HRANIDBE U UZGOJU KRAVA PRVOTELKI RASPLODNIE JUNICE BOS.J.

ODLUKA POTPORA HRANIDBE U UZGOJU KRAVA PRVOTELKI RASPLODNE JUNICE HRV. J.

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE HRANIDBE U UZGOJU GOVEDA U SUSTAVU KRAVA TELE HRV. J.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE HRANIDBE U UZGOJU GOVEDA U SISTEMU KRAVA TELE BOS J.

ODLUKA PODRŠKA HRANIDBE U UZGOJU KRAVA PRVOTELKI RASPLODNIE JUNICE BOS.J.

ODLUKA POTPORA HRANIDBE U UZGOJU SVINJA HRV. J.

ODLUKA PODRŠKA HRANIDBE U UZGOJU SVINJA BOS. J.

 

16. prosinca 2020. Pregleda
Scroll to top